Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Skierniewice
Urząd Skarbowy w Skierniewicach
Siedziba Skierniewice 96-100
ul. Nowobielańska 61B
Telefony 0-46 833-50-20
Faks 0-46 833-29-85
Konta bankowe d.  
CIT 50101013710013262221000000
VAT 97101013710013262222000000
PIT 47101013710013262223000000
d.j.b  
IND 41101013710013262227000000
j.b  
wyd. 85101013710013262230000000
doch. 35101013710013262231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia