Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Środa Wielkopolska
Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej
Siedziba Środa Wielkopolska 63-000
ul. Harcerska 2
Telefony 0-61 285-80-91
Faks 0-61 286-79-17
Konta bankowe d.  
CIT 86101014690004882221000000
VAT 36101014690004882222000000
PIT 83101014690004882223000000
d.j.b  
IND 77101014690004882227000000
j.b  
wyd. 24101014690004882230000000
doch. 71101014690004882231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia