Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Sulęcin
Urząd Skarbowy w Sulęcinie
Siedziba Sulęcin 69-200
ul. Daszyńskiego 47
Telefony 0-95 756-00-11
Faks 0-95 755-22-24
Konta bankowe d.  
CIT 98101017040059332221000000
VAT 48101017040059332222000000
PIT 95101017040059332223000000
d.j.b  
IND 89101017040059332227000000
j.b  
wyd. 36101017040059332230000000
doch. 83101017040059332231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia