Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Szczecin
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
Siedziba Szczecin 70-217
ul. Drzymały 5
Telefony 091 81 30 500
Faks 091 81 37 270
Konta bankowe d.  
CIT 65101015990039422221000000
VAT 15101015990039422222000000
PIT 62101015990039422223000000
d.j.b  
IND 56101015990039422227000000
j.b  
wyd. 03101015990039422230000000
doch. 50101015990039422231000000
NBP O/O Szczecin
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
Siedziba Szczecin 71-417
ul. Felczaka 19
Telefony 0-91 882-31-00
Faks 0-91 882-31-15
Konta bankowe d.  
CIT 35101015990039552221000000
VAT 82101015990039552222000000
PIT 32101015990039552223000000
d.j.b  
IND 26101015990039552227000000
j.b  
wyd. 70101015990039552230000000
doch. 20101015990039552231000000
NBP O/O Szczecin
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
Siedziba Szczecin 70-783
ul. Rydla 65
Telefony 0-91 8103400
Faks 0-91 8103436
Konta bankowe d.  
CIT 91101015990041702221000000
VAT 41101015990041702222000000
PIT 88101015990041702223000000
d.j.b  
IND 82101015990041702227000000
j.b  
wyd. 29101015990041702230000000
doch. 76101015990041702231000000
NBP O/O Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
Siedziba Szczecin 71-011
ul. Mieszka I 33
Telefony 0-91 810-96-01
Faks 0-91 810-96-04
Konta bankowe d.  
CIT 27101015990056012221000000
VAT 74101015990056012222000000
PIT 24101015990056012223000000
d.j.b  
IND 18101015990056012227000000
j.b  
wyd. 62101015990056012230000000
doch. 12101015990056012231000000
NBP O/O Szczecin
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia