Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Szczecinek
Urząd Skarbowy w Szczecinku
Siedziba Szczecinek 78-400
ul. Mickiewicza 13/14
Telefony 0-94 37-14-600
Faks 0-94 37-14-681
Konta bankowe d.  
CIT 18101015990176622221000000
VAT 65101015990176622222000000
PIT 15101015990176622223000000
d.j.b  
IND 09101015990176622227000000
j.b  
wyd. 53101015990176622230000000
doch. 03101015990176622231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia