Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Tomaszów Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim
Siedziba Tomaszów Mazowiecki 97-200
ul. Mireckiego 37
Telefony 0-44 725-60-00
Faks 0-44 724-23-86
Konta bankowe d.  
CIT 04101013711411102221000000
VAT 51101013711411102222000000
PIT 98101013711411102223000000
d.j.b  
IND 92101013711411102227000000
j.b  
wyd. 39101013711411102230000000
doch. 86101013711411102231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia