Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Turek
Urząd Skarbowy w Turku
Siedziba Turek 62-700
ul. Konińska 1
Telefony 0-63 280-44-44
Faks 0-63 278-83-30
Konta bankowe d.  
CIT 93101014690000422221000000
VAT 43101014690000422222000000
PIT 90101014690000422223000000
d.j.b  
IND 84101014690000422227000000
j.b  
wyd. 31101014690000422230000000
doch. 78101014690000422231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia