Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wałcz
Urząd Skarbowy w Wałczu
Siedziba Wałcz 78-600
ul. Kościuszki 4
Telefony 0-67 258-00-72
Faks 0-67 258-36-18
Konta bankowe d.  
CIT 63101015990002312221000000
VAT 13101015990002312222000000
PIT 60101015990002312223000000
d.j.b  
IND 54101015990002312227000000
j.b  
wyd. 98101015990002312230000000
doch. 48101015990002312231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia