Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Warszawa Bemowo
Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo
Siedziba Warszawa Bemowo 02-325
ul. Białobrzeska 53A
Telefony 0-22 570-88-03
Faks 0-22 658-31-59
Konta bankowe d.  
CIT 11101010100165512221000000
VAT 58101010100165512222000000
PIT 08101010100165512223000000
d.j.b  
IND 02101010100165512227000000
j.b  
wyd. 46101010100165512230000000
doch. 93101010100165512231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia