Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Warszawa Mokotów
Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
Siedziba Warszawa Mokotów 02-676
ul. Postępu 16a
Telefony 22 50 20 000
Faks 22 50 20 218
Konta bankowe d.  
CIT 03101010100165482221000000
VAT 50101010100165482222000000
PIT 97101010100165482223000000
d.j.b  
IND 91101010100165482227000000
j.b  
wyd. 38101010100165482230000000
doch. 85101010100165482231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia