MazowieckieSądy Warszawa Śródmieście
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Warszawa Śródmieście
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Siedziba Warszawa Śródmieście 02-013
ul. Lindleya 14
Telefony 0-22 58-46-100
Faks 0-22 58-46-250
Konta bankowe d.  
CIT 56101010100165802221000000
VAT 06101010100165802222000000
PIT 53101010100165802223000000
d.j.b  
IND 47101010100165802227000000
j.b  
wyd. 91101010100165802230000000
doch. 41101010100165802231000000
NBP O/O Warszawa
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Siedziba Warszawa Śródmieście 03-719
ul. Jagiellońska 15
Telefony 0-22 511-35-00
Faks 0-22 511-35-02
Konta bankowe d.  
CIT 73101010100165932222000000
VAT 63101010100165932222200000
PIT 68101010100165932222100000
d.j.b  
IND 17101010100165932227000000
j.b  
wyd. 49101010100104292230000000
doch. 96101010100104292231000000
NBP O/O Warszawa
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Siedziba Warszawa Śródmieście 02-013
ul. Lindleya 14
Telefony 0-22 584-51-00
Faks 0-22 625-50-06
Konta bankowe d.  
CIT 09101010100166232221000000
VAT 56101010100166232222000000
PIT 06101010100166232223000000
d.j.b  
IND 97101010100166232227000000
j.b  
wyd. 44101010100166232230000000
doch. 91101010100166232231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia