Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Warszawa Ursynów
Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów
Siedziba Warszawa Ursynów 02-677
ul. Wynalazek 3
Telefony 0-22 548-68-00
Faks 0-22 548-68-88,548 68 64
Konta bankowe d.  
CIT 85101010100165062221000000
VAT 35101010100165062222000000
PIT 82101010100165062223000000
d.j.b  
IND 76101010100165062227000000
j.b  
wyd. 23101010100165062230000000
doch. 70101010100165062231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia