Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wejherowo
Urząd Skarbowy w Wejherowie
Siedziba Wejherowo 84-200
ul. Sobieskiego 346
Telefony 58 736 39 00
Faks 58 736 39 00
Konta bankowe d.  
CIT 38101011400143972221000000
VAT 85101011400143972222000000
PIT 35101011400143972223000000
d.j.b  
IND 29101011400143972227000000
j.b  
wyd. 73101011400143972230000000
doch. 23101011400143972231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia