Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wieruszów
Urząd Skarbowy w Wieruszowie
Siedziba Wieruszów 98-400
ul. Rynek 12/13
Telefony 0-62 78-31-971
Faks 0-62 78-31-978
Konta bankowe d.  
CIT 53101013710003452221000000
VAT 03101013710003452222000000
PIT 50101013710003452223000000
d.j.b  
IND 44101013710003452227000000
j.b  
wyd. 88101013710003452230000000
doch. 38101013710003452231000000,
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia