Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Włoszczowa
Urząd Skarbowy we Włoszczowej
Siedziba Włoszczowa 29-100
ul. Wiśniowa 10
Telefony 0-41 394-10-62
Faks 0-41 394-43-00
Konta bankowe d.  
CIT 83101012380857912221000000
VAT 33101012380857912222000000
PIT 80101012380857912223000000
d.j.b  
IND 74101012380857912227000000
j.b  
wyd. 21101012380857912230000000
doch. 68101012380857912231000000
NBP O/O Kielce
Uwagi Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia