Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wołów
Urząd Skarbowy w Wołowie
Siedziba Wołów 56-100
ul. T. Kościuszki 17
Telefony 0-71 389-24-40
Faks 0-71 389-19-41
Konta bankowe d.  
CIT 83101016740057312221000000
VAT 33101016740057312222000000
PIT 80101016740057312223000000
d.j.b  
IND 74101016740057312227000000
j.b  
wyd. 21101016740057312230000000
doch. 68101016740057312231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia