Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wrocław-Stare Miasto
Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto
Siedziba Wrocław-Stare Miasto 53-654
ul. Inowrocławska 4
Telefony 0-71 78-66-700
Faks 0-71 78-66-750
Konta bankowe d.  
CIT 61101016740006062221000000
VAT 11101016740006062222000000
PIT 58101016740006062223000000
d.j.b  
IND 52101016740006062227000000
j.b  
wyd. 96101016740006062230000000
doch. 46101016740006062231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia