Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Żary
Urząd Skarbowy w Żarach
Siedziba Żary 68-200
ul. Osadników Wojskowych 3
Telefony 0-68 456-05-00
Faks 0-68 456-05-01
Konta bankowe d.  
CIT 15101017040055262221000000
VAT 62101017040055262222000000
PIT 12101017040055262223000000
d.j.b  
IND 06101017040055262227000000
j.b  
wyd. 50101017040055262230000000
doch. 97101017040055262231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia