Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Złotoryja
Urząd Skarbowy w Złotoryi
Siedziba Złotoryja 59-500
ul. Rynek 42
Telefony 76 87 83 509
Faks 76 87 83 228
Konta bankowe d.  
CIT 19101016740021182221000000
VAT 66101016740021182222000000
PIT 16101016740021182223000000
d.j.b  
IND 10101016740021182227000000
j.b  
wyd. 54101016740021182230000000
doch. 04101016740021182231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia