Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Żyrardów
Urząd Skarbowy w Żyrardowie
Siedziba Żyrardów 96-300
ul. 1-go Maja 49a
Telefony 0-46 855-35-56
Faks 0-46 855-35-56
Konta bankowe d.  
CIT 53101010100162032221000000
VAT 03101010100162032222000000
PIT 50101010100162032223000000
d.j.b  
IND 44101010100162032227000000
j.b  
wyd. 88101010100162032230000000
doch. 38101010100162032231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia