Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ulga rodzinna a pracujące dziecko

Ulga rodzinna a pracujące dziecko

Fot. PAP/Paweł Kula

Czy ulga rodzinna przysługuje gdy dziecko pracuje a jednocześnie otrzymuje stypendium lub inną formę dofinansowania?

Obowiązująca od 2007 roku ulga prorodzinna przysługuje po spełnieniu warunków ściśle określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże prawidłowa interpretacja przepisów ustawy w tym zakresie nadal sprawa wiele problemów podatnikom. Przykładowo, duże wątpliwości budzi sytuacja, w której dziecko pracuje a jednocześnie otrzymuje stypendium lub inną formę dofinansowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT ulga przysługuje podatnikom wychowującym w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione:
1. małoletnie,
2. bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
3. dzieci uczące się (tylko do 25 roku życia) w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym, które w roku podatkowym poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku oraz dochodami niepowodującymi obowiązku uiszczenia podatku nie uzyskały żadnych innych dochodów.

ZOBACZ TAKŻE:

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał trzy grupy dzieci, na jakie przysługuje ulga. Natomiast ograniczenia dotyczące dochodu osiągane przez dziecko określone zostały jedynie w stosunku do dzieci do 25 roku życia uczących się w szkołach. W konsekwencji, w przypadku pozostałych dwóch grup (tj. dzieci małoletnich i dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny) dzieci mogą osiągać dochody bez ograniczeń. Gdyby bowiem ustawodawca chciał nałożyć dodatkowe ograniczenia, wskazałby je wprost w przepisach, jak ma to miejsce w przypadku trzeciej grupy dzieci.

W związku z tym wyróżnić możemy trzy sytuacje:

Po pierwsze, gdy dziecko, które osiąga dochód zarówno z tytułu pracy, jak i z innego źródła jest małoletnie. Ponieważ w przypadku dzieci małoletnich ustawodawca nie wskazał żadnych dodatkowych warunków skorzystania z ulgi, uznać należy, że w takim przypadku ulga prorodzinna przysługuje.

Po drugie, gdy dziecko, które osiąga dochody z różnych źródeł otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji bez względu na wiek dziecka ulga będzie przysługiwać tak długo, jak będzie ono otrzymywać zasiłek.
Najbardziej skomplikowany będzie przypadek dzieci do 25 roku życia uczących się w szkołach.

W takiej sytuacji bowiem ulga przysługuje jedynie gdy dziecko otrzymało dochody:
1. z renty rodzinnej,
2. wolne od podatku,
3. dochody niepowodujące obowiązku uiszczenia podatku.

Dlatego też, jeżeli dziecko do 25 roku życia uczące się w szkole pracuje i jednocześnie osiąga dochody z innych źródeł, aby skorzystać ze zwolnienia będzie musiało spełnić równocześnie dwa warunki:

1. dochody osiągane przez nie z tytułu pracy nie mogą powodować obowiązku uiszczenia podatku, a jednocześnie
2. dochody osiągane przez nie z innych źródeł muszą stanowić dochody z renty rodzinnej bądź muszą być wolne od podatku.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie będzie spełniony skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe.

Należy także pamiętać, iż interpretacja powyższych przepisów jest problematyczna także dla organów podatkowych. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których urzędnicy kwestionowali możliwość skorzystania z ulgi w przypadku gdy dziecko otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny osiągało dochody także z innych źródeł.

podatek, pit, odliczenia, ulga rodzinna
Accero Taxand
Czytaj także
Polecane galerie
drocan
109.173.144.* 2011-11-11 12:38
Witam. Jestem studentem i w przyszłym roku tj2012 w lipcu kończę 25 lat. W jakich ramach przysługuje mi ulga prorodzinna dla kolejnego pitu który będzie wypisywany? (oczyiwscie pod warunkiem ze zmieściłem się dochodmi na ten rok w 3089zł)
2009-11-18 15:22
Jestem w kropce. Te informacje sa sprzeczne z podawanymi mi w Urzedzie Skarbowym.
Wiec... Jezeli mam dziecko ktore w roku podatkowym skonczylo 18 lat (a liczy sie dzien rozpoczecia roku podatkowego- wiec jest maloetnie) zarobilo na umowie zlecenie kwote brutto 3300zl...
Nalezy mi sie ulga podatkowa czy tez nie?