Notowania

podatki w polsce
06.02.2013 12:16

Wymiana informacji o podatnikach. MF zaproponowało ułatwienia

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt kolejnych zmian, które mają ułatwić wymianę informacji z władzami podatkowymi innych państw unijnych oraz przeprowadzanie jednoczesnych kontroli w Polsce i za granicą.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt kolejnych zmian, które mają ułatwić wymianę informacji z władzami podatkowymi innych państw unijnych oraz przeprowadzanie jednoczesnych kontroli w Polsce i za granicą. Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

Celem jest wdrożenie dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Planowane zmiany są w dużej mierze techniczne - dotyczą procedury i terminów, ale idą w kierunku ułatwienia wymiany informacji i przeprowadzania jednoczesnych kontroli, bo taki jest cel samej dyrektywy.

Projekt zakłada m.in., że zamiast zawierania porozumień dwustronnych lub wielostronnych w zakresie koordynacji kontroli, polski minister finansów będzie mógł bezpośrednio uzgadniać z władzami podatkowymi innych państw przeprowadzenie jednoczesnych kontroli. Polegałoby to na tym, że będzie od razu występował o prowadzenie jednoczesnej kontroli, uzasadniając tylko, dlaczego o to wnioskuje i na jak długo kontrola jest przewidziana.

W trakcie polskich kontroli skarbowych mogliby nadal - jak jest to już dziś - uczestniczyć przedstawiciele władz państw unijnych - z tym, że zyskaliby kolejne uprawnienie - mogliby otrzymywać kopie dokumentów zawierających informacje z kontroli.

Projekt zakłada też ułatwienia w wymianie informacji o podatnikach z innymi państwami. Taka wymiana informacji ma miejsce już dziś, ale dzięki nowelizacji minister finansów będzie mógł wyznaczyć w tym celu specjalny organ. Minister mógłby też upoważniać pracowników izb skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej do bezpośredniej wymiany informacji z innymi państwami w związku z planowanymi lub trwającymi kontrolami jednoczesnymi. Dziś szeregowi pracownicy fiskusa nie mają takich uprawnień; mogą je mieć tylko dyrektorzy izb i urzędów kontroli skarbowej oraz generalny inspektor kontroli skarbowej.

Postępowanie związane z międzynarodową wymianą informacji będzie mogło trwać nawet i pół roku; dziś powinno się zakończyć nie później niż w ciągu miesiąca, a tylko w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy.

Zmieniłyby się też - od strony technicznej - zasady występowania przez polskie organy podatkowe do organów innych państw unijnych z wnioskiem o doręczenie pism podatkowych.

Czytaj więcej w Money.pl
Dominika udostępni informacje o podatkach Polska i Dominika będą mogły wymieniać się informacjami podatkowymi posiadanymi przez banki w obu krajach.
Ryczałt nie dla każdego samozatrudnionego Nierzadko zdarza się, iż pracodawca oferuje swojemu pracownikowi, aby ten swe dotychczasowe obowiązki wynikające z pracy najemnej zaczął wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Właściele kasyn nie będą płacić podatków Akcja jest formą protestu przeciwko nadmiernemu, zdaniem władz kasyn, opodatkowaniu przez rząd.
Tagi: podatki w polsce, podatki, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz