Trwa ładowanie...
Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl to największy kantor internetowy w Polsce z siedziba w Zielonej Górze. Kantor Cinkciarz.pl został założony w 2010 roku przez Marcina Pióro. Oferuje szeroki wachlarz usług finansowych, w tym wymianę walut, przekazy pieniężne, płatności online, wielowalutowe karty płatnicze, pożyczki wielowalutowe i transakcje na rynku Forex. W 2020 przychody spółki Cinkciarz.pl wyniosły 24,5 mld zł, to o ponad 30 proc. więcej niż w 2019 roku. W 2021 roku prezes spółki był jej założyciel Marcina Pióro.

Marki firmy
Cinkciarz
Branża
Usługi finansowe
Zatrudnienie[TYS.]
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
0
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
0
Wynik finansowy 2020
Wynik finansowy 2019
Przychody 2020
Przychody 2019

Cinkciarz.pl - Historia Przychodów

O firmie - Cinkciarz.pl

Pełna nazwa firmy
Cinkciarz.pl sp. z o.o.; Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra
Rok założenia
2010
Skrócona nazwa firmy
Cinkciarz.pl
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000364722
Adres WWW
www.cinkciarz.pl
Regon
080465538

Cinkciarz.pl - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
24 500 000
30.6%
Wynik finansowy netto
Przychody ze sprzedaży
24 500 000
30.6%
Amortyzacja
Przychody z e-commerce
Przychody z eksportu
0
Pozostałe przychody operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Wynik operacyjny
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
Kapitały własne
Personel zaangażowany w działalność B+R
0
Aktywa
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
0

Cinkciarz.pl - Wskaźniki

ROE
%
ROA
%
Rentowność sprzedaży (ROS)
%
EBITDA[TYS. ZŁ]