Trwa ładowanie...
PKN Orlen

PKN Orlen

W 2020 roku Grupa PKN Orlen wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 86,2 mld zł. Zysk netto wyniósł ponad 2,8 mld zł. W Grupie PKN Orlen w 2020 roku pracowało blisko 33,4 tys. osób. Grupa PKN Orlen to jedna z największych spółek multienergetycznych w Europie Środkowej. Działa na rynku polskim, litewskim, czeskim, słowackim, niemieckim i kanadyjskim. Posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA. W 2020 roku przychody ze eksportu stanowiły ponad 55 proc. przychodów firmy. Na koniec 2020 roku Grupa PKN Orlen zarządzała 2 855 stacjami paliw oraz funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Marki znajdujące się w portfolio firmy to między innymi sieć stacji paliwa - Bliska, PaliwaBAQ, O!SHOP, Orlen Drive czy Stop Cafe. W 2020 roku Orlen przejął wydawnictwo Polska Press, stając się właścicielem 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych, blisko 120 tygodników lokalnych oraz 500 serwisów internetowych. W 2020 roku Grupa PKN Orlen przejął także spółkę RUCH. Od 1999 roku PKN Orlen jest notowany na GPW. W 2021 roku Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN Orlen jest Daniel Obajtek.

Marki firmy
Benzina • Bliska • Efecta • O!SHOP • Orlen • Orlen Drive • PaliwaBAQ • Star • Stop Cafe • Verva
Branża
Branża naftowa i gazowa
Zatrudnienie[TYS.]
33 377
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
0
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
47 505 000
Wynik finansowy 2020
2 825 000
Wynik finansowy 2019
4 298 000
Przychody 2020
852 000
Przychody 2019
890 000

PKN Orlen - Historia Przychodów

O firmie - PKN Orlen

Pełna nazwa firmy
Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK; Płock
Miejscowość
Płock
Rok założenia
1959
Skrócona nazwa firmy
PKN Orlen
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000028860
Adres WWW
www.orlen.pl
Regon
610188201

PKN Orlen - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
97 090 000
14.3%
Wynik finansowy netto
2 825 000
34.3%
Przychody ze sprzedaży
86 180 000
22.5%
Amortyzacja
4 537 000
29.7%
Przychody z e-commerce
0
Przychody z eksportu
47 505 000
20%
Pozostałe przychody operacyjne
10 058 000
707.2%
Nakłady inwestycyjne
7 573 000
70.2%
Wynik operacyjny
3 908 000
27.2%
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
33 377
49.4%
Kapitały własne
42 379 000
9.8%
Personel zaangażowany w działalność B+R
0
Aktywa
83 827 000
17.7%
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
7 573 000
70.2%
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
0

PKN Orlen - Wskaźniki

ROE
6,7%
ROA
3,4%
Rentowność sprzedaży (ROS)
3,3%
EBITDA[TYS. ZŁ]
6,7