Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Samochodem za granicę z ważnym ubezpieczeniem

0
Podziel się:

Wyjeżdżając na wakacje za granicę samochodem, posiadacz pojazdu winien pamiętać o zabraniu aktualnego ubezpieczenia OC, które chroni go przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia zdrowia lub mienia osób trzecich, podczas kierowania tym pojazdem.

Samochodem za granicę z ważnym ubezpieczeniem
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bFevtcqJ
Wyjeżdżając na wakacje za granicę samochodem, posiadacz pojazdu winien pamiętać o zabraniu aktualnego ubezpieczenia OC, które chroni go przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia zdrowia lub mienia osób trzecich, podczas kierowania tym pojazdem. W zależności od kraju, do którego się wybieramy może wystarczyć krajowe ubezpieczenie OC lub będzie potrzebna Zielona Karta. Warto również pomyśleć o dobrowolnym autocasco, które ma zabezpieczyć nas przed konsekwencjami uszkodzenia auta z naszej winy lub ubezpieczeniu assistance.

Obowiązkowe OC

Europejski rynek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych działa w ramach dwu systemów tzw. System Zielonej Karty oraz System Dyrektyw UE. System Zielonej Karty został stworzony dla zapewnienie ochrony poszkodowanym w wypadkach drogowych, tak aby ich sytuacja nie była gorsza, ponieważ sprawca zdarzenia pochodził z zagranicy.

Krajowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zakresem terytorialnym obejmuje kraje będące sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (EOG i Szwajcaria),m. innymi: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Lichtenstein, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Tym samym ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje swoim zasięgiem zdarzenia powstałe na terytorium w/w Państw, przez co gwarantuje poszkodowanym zaspokojenie swoich roszczeń.

bFevtcqL

Natomiast Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem, potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zapewnia posiadaczowi pojazdu ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej w każdym państwie, na które jest wystawiona. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Zielonej Karty ma taki zakres, jaki wynika z prawa o obowiązkowym ubezpieczeniu OC w kraju, do którego jedziemy. Swoim zakresem Zielona Karta obejmuje takie Państwa jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja i Ukraina. Dlatego też, w sytuacji gdy wybieramy się do jednego z w/w Państw, należy przed wyjazdem wystąpić do firmy ubezpieczeniowej o wydanie Zielonej Karty.

AC za granicą tak jak w kraju

Jadąc za granicę warto jest również mieć polisę AC. Obowiązkowe OC komunikacyjne chroni klientów przed ponoszeniem finansowych konsekwencji w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim. Z drugiej strony Autocasco zabezpiecza ubezpieczonych przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych, które mogą spotkać ubezpieczony pojazd. AC działa za granicą tak samo jak w Polsce. Jednak w tym miejscu na podkreślenie zasługuje fakt, że zakres ochrony w niektórych towarzystwach, w wybranych krajach może być ograniczony, przykładowo wyłączona jest ochrona kradzieży pojazdu na terenie Ukrainy i Białorusi. Należy mieć też na uwadze, że autocasco za granicą może nie pokryć pełnych kosztów naprawy samochodu, ponieważ szacowany koszt składki za to ubezpieczenie dokonywany jest wg. ceny usług na terenie RP. W takich sytuacjach powinno dokonać się wyłącznie naprawy w takim zakresie, który umożliwia bezpieczne kontynuowanie podróży, a po powrocie do kraju przeprowadzić ostateczne usunięcie uszkodzeń.

Assistance

Wyjeżdżając na wakacje za granicę swoim samochodem, warto zastanowić się nad rozszerzonym ubezpieczeniem Assistance. Zazwyczaj jego podstawowy zakres jest ograniczony wyłącznie do terenu Polski i obejmuje prowizoryczną naprawę uszkodzonego pojazdu lub odholowania go do najbliższego zakładu, gdy taka naprawa okaże się niemożliwa. Należy mieć również na uwadze, że ograniczeniem w udzieleniu ochrony może być odległość od miejsca zdarzenia do miejsca naszego zamieszkania. Aby więc uzyskać szerszy wachlarz możliwości (np. dostarczenie paliwa w przypadku jego braku lub otwarcie pojazdu gdy zatrzaśniemy w nim kluczyki) czy pomoc w podróży (pojazd zastępczy, zakwaterowanie lub pomoc w powrocie do domu, transport do placówki medycznej), niezbędnym staje się sprawdzenie czy nasz wariant usług Assistance, obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe poza granicami Polski, jeżeli nie – rozszerzyć go ten zakres.

bFevtcqR

Joanna Wójcik
Dyrektor ds. Likwidacji Szkód
w Proama

Czytaj więcej w Money.pl
Prowadzący pod wpływem alkoholu płacą odszkodowania... Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, co najmniej 4,5 tys. kierowców w okresie długiego weekendu majowego siadło za kierownicę pod wpływem alkoholu.
Kobiety ubezpieczą auto taniej niż mężczyźni Eksperci Polskiej Izby Motoryzacji porównali ceny polis obowiązkowych i pakietów łączonych.
To ubezpieczenie uchroni nas przed... Rzadko zdajemy sobie sprawę, że w codziennym życiu wykonujemy czynności, które stwarzają potencjalne ryzyko wyrządzenia szkody innej osobie.
bFevtcrm
porady
ubezpieczenia
KOMENTARZE
(0)