Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak ubezpieczyć małe i średnie firmy?

0
Podziel się:

Oto kilka podstawowych reguł, którymi kierują się ubezpieczyciele.

Jak ubezpieczyć małe i średnie firmy?
(admy - Fotolia.com)

Ubezpieczając przedsiębiorstwo, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Na przykład o tym, że ubezpieczyciel, który wystawi nam polisę od utraty zysku, może liczyć ów zysk na kilka sposobów.

Dziś można ubezpieczyć się od niemal wszelkiego rodzaju zdarzeń. Nie powinno to dziwić, ponieważ zakłady ubezpieczeń chcą dotrzeć z ofertą do każdego potencjalnego klienta-firmy. A jest ich sporo. Samych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które zatrudniają od 10 do 250 osób jest ponad 75 tysięcy. 75 procent z nich z nich działa w branży przemysłowej, handlowej, budowlanej oraz transportowej.

Ubezpieczenie majątku

Najpopularniejsze polisy obejmują ochroną budynki, maszyny i urządzenia, produkty i towary przeznaczone na sprzedaż, środki pieniężne itd. Majątek, jaki można objąć ochroną ubezpieczeniową, jest wyszczególniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokument ten również określa również zdarzenia, w wyniku których przysługuje odszkodowanie za powstałe szkody.

Standardowo taka polisa obejmuje kradzież, dewastację i rabunku oraz zdarzenia losowe takie jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch i upadek samolotu. Co ważne, polisa ubezpieczeniowa może nie obejmować sprzętu elektronicznego, na który ubezpieczyciele mogą oferować oddzielne ubezpieczenie. Rozszerzenie zakresu ochrony wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto należy zwrócić również uwagę, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie pokryje strat poniesionych przez firmę. Wyłączenia odpowiedzialności określone są w OWU.

W ubezpieczeniach majątku suma ubezpieczeniowa, do wysokości której zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie może być kalkulowana w oparciu o wartość księgową brutto, odtworzeniową lub rzeczywistą.

Wartość księgowa brutto jest równa wartości początkowej mienia z uwzględnieniem przeszacowań. Stąd też suma ubezpieczeniowa określona według tej zasady może być najbardziej korzystna dla mocno zużytego majątku. Z kolei wartość odtworzeniowa wynika z kosztów związanych z przywróceniem majątku do stanu, w jakim był przed poniesieniem szkody. Przy czym należy zaznaczyć, że suma pieniężna wypłacana przez ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody. W związku z tym należy pamiętać, że odtworzenie majątku nie oznacza przywrócenia go do stanu, gdy był nowy. Natomiast wartość rzeczywista to wartość odtworzeniowa dodatkowo pomniejszona o zużycie majątku. Jeśli zatem zakład kalkuluje odszkodowanie według tej metody, możliwa jest sytuacja, w której wypłacone odszkodowanie nie zrekompensuje w pełni poniesionych strat.

Ubezpieczenie od utraty zysku

Na rynku dostępne są również ubezpieczenia od utraty zysku brutto. Różnią się one od ubezpieczeń majątku tym, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną przewidywany zysk, którego firma nie osiągnęła wskutek nieoczekiwanej szkody na mieniu i przerwania lub zakłócenia działalności operacyjnej. Tego typu ubezpieczenie wydaje się zatem ciekawym uzupełnieniem standardowej ochrony majątku. Zwłaszcza, że zakup takiej polisy zazwyczaj jest uwarunkowany równoczesnym wykupem ubezpieczenia mienia firmy.

W polisie chroniącej przed utratą zysku, suma ubezpieczenia zazwyczaj ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie szacowanego przez firmę zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym. Przy czym istotne jest, żeby zwrócić uwagę w jaki sposób kalkulowany jest zysk brutto. Nie jest on tożsamy z zyskiem brutto wynikającym z rachunku zysków i strat. Ubezpieczyciel może ustalić własną definicję zysku i może to być różnica pomiędzy przychodami, a kosztami zmiennymi uzależnionymi od działalności operacyjnej (pomijane są koszty stałe, ponoszone niezależnie) powiększone dodatkowo o zmniejszenie stanu zapasów. Ponadto ubezpieczyciel może zastrzec sobie prawo do wyłączenia z sumy ubezpieczeniowej (szacowanego zysku brutto) kosztów wynagrodzeń.

Wydaje się, że istota ubezpieczenia od utraty zysku brutto wskazywałaby na prawo do rekompensaty straty powstałej w wyniku wstrzymania działalności, niezależnie od przyczyny. Tak jednak nie jest. Zakład ubezpieczeń może stosować różnego rodzaju wyłączenia. Dla przykładu, kradzież majątku przyczyniająca się do wstrzymania działalności operacyjnej firmy może podlegać wyłączeniu odpowiedzialności. W takim przypadku, zakład nie wypłaci odszkodowania z tytułu utraty zysku, a jedynie pokryje koszty na podstawie polisy ubezpieczającej majątek.

Czytaj więcej w Money.pl
Wypłata odszkodowania jako przychód. Kiedy? Wydatek na ubezpieczenie stanowi koszt firmowy, ponieważ służy zabezpieczeniu źródła przychodów.
Ubezpieczenie na życie. O tym musisz pamiętać Wykupienie polisy na życie najczęściej wiąże nas z ubezpieczycielem na długie lata. A w gąszczu ofert towarzystw ubezpieczeniowych łatwo się pogubić. Przemyślany wybór pozwoli uniknąć rozczarowań.
Ubezpieczenie na urlopie. Odbierz kartę Mazowiecki NFZ od początku czerwca do połowy lipca wydał ponad 60 tys. EKUZ. Każdego dnia karty odbiera ok. 2,5 tys. mieszkańców Mazowsza. Najczęściej zabierają je na wakacje do Chorwacji, Bułgarii i Włoch.
firma
wiadomości
porady ubezpieczeniowe
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)