Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Ubezpieczenia zdrowotne w Grupie Ergo Hestia

0
Podziel się

Grupa Ergo Hestia wprowadza nowe usługi z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Należące do Grupy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA poszerza swoją ofertę o minipakiet ubezpieczeniowy o nazwie 'Hestia Konsylium'

bEqPqkMR

, złożony z dwóch ubezpieczeń: 'Infomed' i 'Konsylium'. Jest to odpowiedź Grupy Ergo Hestia na wzrastające zapotrzebowanie Polaków na wiarygodną i profesjonalną informację zdrowotną.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dziedziną, z którą największa grupa Polaków łączy swoje codzienne obawy, jest zdrowie - własne i rodziny. W badaniach przeprowadzonych w roku 2002 właśnie na tę dziedzinę wskazało ponad 35 procent Polaków. Mimo wzrastającego bezrobocia w kraju i pogarszających się warunków życia dopiero na kolejnych pozycjach znalazły się praca i materialne warunki życia. Tym, na co Polacy najczęściej zwracają uwagę w badaniach sondażowych dotyczących służby zdrowia, jest zła dostępność do świadczeń i poczucie zagrożenia związane z brakiem informacji, gdzie i do kogo można się zwrócić o pomoc. Grupa Ergo Hestia wzbogaca swoją ofertę o usługi dostarczające pomocy, porad i opieki w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Dla klientów oznacza to, że uzyskują wsparcie Ergo Hestii nie tylko w razie wystąpienia 'najgorszych' zdarzeń, ale też w codziennym życiu.

'Hestia Konsylium'

bEqPqkMT

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA wprowadza na rynek minipakiet ubezpieczeń informacyjno – zdrowotnych 'Hestia Konsylium'. Jest on zbudowany z dwóch ubezpieczeń: 'Infomed' i 'Konsylium'. Na rzecz STU Ergo Hestia SA produkt ten opracowała Hestia Zdrowie.

Konsylium Przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie u Ubezpieczonego poważnych stanów chorobowych, czyli takich chorób czy objawów, z powodu których:
- przeprowadzono liczne specjalistyczne badania diagnostyczne i mimo to rozpoznanie budzi wątpliwości Ubezpieczonego,
- wystąpiła konieczność leczenia szpitalnego, lub rehabilitacji, która jednak nie przynosi oczekiwanej poprawy,
- proponowane metody leczenia wywołują niepokój Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia 'Konsylium' obejmuje uzyskanie weryfikującej opinii medycznej postawionej przez członka Rady Naukowej Hestii Zdrowie. Tworzą ją wybitni polscy specjaliści, profesorowie, przewodniczący Towarzystw Naukowych, kierownicy klinik i ordynatorzy. Aktualna lista wszystkich członków rady będzie dostępna na stronach internetowych Grupy Ergo Hestia (www.hestia.pl).

Procedura likwidacji: Dokumentacja medyczna dotycząca dotychczasowego leczenia powinna zostać przesłana do Hestii Zdrowie. Następnie w zależności od skomplikowania przypadku dokumentacja jest przekazywana do odpowiedniego specjalisty, który na jej podstawie wystawia opinię, daje wytyczne co do dalszego procesu diagnostycznego lub leczenia.

bEqPqkMZ

Weryfikująca opinia medyczna zawiera między innymi:
- opinię na temat prawidłowości dotychczasowego leczenia i diagnostyki,
- wskazówki co do konieczności przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby na postawienie diagnozy i wybranie optymalnego sposobu leczenia,
- wskazanie najlepszych ośrodków, usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, w których można przeprowadzić zalecone badania.

Infomed
Przedmiotem ubezpieczenia 'Infomed' jest wystąpienie u Ubezpieczonego problemów zdrowotnych. O problemach zdrowotnych mówimy, gdy Ubezpieczony potrzebuje informacji zdrowotnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje możliwość skorzystania przez Ubezpieczonego z infolinii medycznej, w której całodobowo dyżur pełnią wykwalifikowani konsultanci medyczni (lekarze i pielęgniarki)
. Telefoniczny numer kontaktowy to: 0 801 107 107.

Zgodnie z prawem konsultantowi nie wolno udzielać porad lekarskich przez telefon. Zakres informacji udzielanych przez infolinię obejmuje informacje o:
- lekach, w tym o ich działaniu, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji,
- przygotowaniu się do zabiegów i badań medycznych,
- aptekach na terytorium Polski, w tym o adresach, godzinach pracy i numerach telefonów,
- działaniach, które należy podjąć przed i w trakcie podróży, w tym o niezbędnych szczepieniach oraz o specyfice danego kraju lub regionu świata w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia,
- placówkach medycznych na terenie Polski, w tym o adresach, godzinach pracy, numerach telefonów placówek odpowiadających potrzebom ubezpieczonego i rekomendowanych przez ubezpieczyciela,
- poradach lekarskich w Polsce, w tym możliwe jest przyjęcie zgłoszenia, ustalenie adresu placówki medycznej, uzgodnienie terminu wizyty i przekazanie informacji ubezpieczonemu,
- uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz nowoczesnych metodach leczniczych,
- grupach wsparcia w Polsce, w tym dla osób dotkniętych alkoholizmem, trudną sytuacją rodzinną, cierpiących na określone schorzenia, np. cukrzycę, choroby serca, grupy dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci,
- promocji zdrowia, w tym o dietach, ciąży, profilaktyce antynikotynowej,
- badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań.

Składka za ubezpieczenie w pakiecie 'Hestia Konsylium' jest stała i niezależna od wieku i płci Ubezpieczonego. Wynosi 84 złote rocznie, a dla grup: 60 złotych rocznie.

bEqPqkNa

Ponadto Umowa Dodatkowego Indywidualnego ubezpieczenia 'Infomed' może być także zawarta poza pakietem 'Hestia Konsylium' – pod warunkiem jednoczesnego lub wcześniejszego zawarcia ze STUnŻ Ergo Hestia SA umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie. Jest to możliwe, jeżeli składka z tytułu tej umowy wynosi co najmniej 80 złotych (w ubezpieczeniu terminowym na życie – 'Hestia Życie') lub 160 złotych (w ubezpieczeniu z funduszem inwestycyjnym – 'Hestia Kapitał', 'Hestia Active', 'Hestia Benefit', 'Hestia Fundusz'). W takiej sytuacji klienci otrzymują 'Infomed' gratis.

bEqPqkNu
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)