Trwa ładowanie...
bECNVOGJ
Notowania

939 – Wszystkie wiadomości

Prokurent w spółkach prawa handlowego
26.08.2010 11:49

PROKURA
 / 
Prokurent w spółkach prawa handlowego

Prokury można udzielić zarówno osobie związanej, jak i nie związanej ze spółką.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
30.12.2009 7:00

939
 / 
Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej
07.12.2009 11:12

939
 / 
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wspólnik może wystąpić ze spółki poprzez wypowiedzenie swojego udziału.

Jakie są zalety spółki cichej?
17.09.2009 12:44

939
 / 
Jakie są zalety spółki cichej?

Spółka cicha nie wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie prawa ma wspólnik na walnym zgromadzeniu spółki z o.o.?
17.08.2009 9:17

939
 / 
Jakie prawa ma wspólnik na walnym zgromadzeniu spółki z o.o.?

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

bECNVOGL
Utworzenie spółki córki - sposób na reorganizację
24.07.2009 7:00

939
 / 
Utworzenie spółki córki - sposób na reorganizację

Utworzenie spółki-córki o nowej nazwie może służyć zmianie wizerunku przedsiębiorcy.

Kiedy wspólnik ma prawo do udziału w wypracowanym zysku?
07.07.2009 7:03

919
 / 
Kiedy wspólnik ma prawo do udziału w wypracowanym zysku?

Kodeks wprowadza regułę rozdzielania zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów i akcji.

Czy i kiedy można ustanowić zastaw na udziałach i akcjach?
06.07.2009 9:21

ZASTAW
 / 
Czy i kiedy można ustanowić zastaw na udziałach i akcjach?

Może zabezpieczać wierzytelność w przypadku zawarcia przez wspólnika spółki z o.o., bądź spółki akcyjnej umowy kredytu.

Wspólnicy spółki jawnej. Zmiana w składzie
27.04.2009 12:53

SPÓŁKA JAWNA
 / 
Wspólnicy spółki jawnej. Zmiana w składzie

Zmiana wspólników może ona nastąpić na skutek ustąpienia lub wyłączenia wspólnika na mocy wyroku.

bECNVOGR
Od 8 stycznia jest łatwiej założyć spółkę
22.01.2009 11:15

KSH
 / 
Od 8 stycznia jest łatwiej założyć spółkę

Umowa spółki partnerskiej nie wymaga formy aktu notarialnego.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych
04.07.2008 14:19

NOWELIZACJA KSH
 / 
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Zmiana ma na celu m.in. uatrakcyjnienie transgranicznego łączenia spółek.