Trwa ładowanie...
bEDAVexx
Notowania

Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego – Wszystkie wiadomości

Nie będzie kontroli NIK w PFN. Gliński: Polska była bezbronna
26
22.01.2020 8:24

PFN
 / 
Nie będzie kontroli NIK w PFN. Gliński: Polska była bezbronna

Nie będzie kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Polskiej Fundacji Narodowej. Minister kultury przyznał, że "w 100 proc. jest w stanie bronić tych wydanych pieniędzy PFN, które pochodziły ze spółek Skarbu Państwa". Sejmowa komisja Kultury i Środków Przekazu zapoznała się z informacją na temat działalności Polskiej Fundacji Narodowej w 2018 r.

II OSK 1438/07 - Wyrok NSA z 2008-11-13
16.09.2011 14:31

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 / 
II OSK 1438/07 - Wyrok NSA z 2008-11-13

Zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt. 2b ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymaga od organów administracji wykazania ( to na nich spoczywa w tym zakresie ciężar dowodu), że przedmioty wchodzące w skład zbioru uznanego za kolekcję zostały zgromadzone według koncepcji osób, które tworzyły tą kolekcję

IV SA/Wa 235/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08
16.09.2011 14:31

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 / 
IV SA/Wa 235/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

TEZY I. Co do zasady uzgodnieniom podlegają projekty decyzji pozytywnych, a więc ustalających warunki zabudowy dla zamierzonego przedsięwzięcia lub lokalizację celu publicznego.

II. Zasada uzgadniania decyzji pozytywnych doznaje jednakże wyjątku, w sytuacji gdy organ prowadzący postępowanie inwestycyjne (główne) i przygotowujący projekt decyzji, mając na względzie przepisy odrębne, dojdzie do przekonania, iż wykluczają one możliwość realizacji zamierzonej inwestycji na danym terenie. Przed wydaniem decyzji odmownej - jako że nie jest w danym zakresie organem specjalistycznym - winien zweryfikować prawidłowość swego stanowiska i zasadność wydania decyzji odmownej, poprzez przedstawienie projektu takiej decyzji - opartej na przepisie odrębnym - organowi wyspecjalizowanemu, w którego gestii pozostaje problematyka będąca podstawą odmowy.