Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm- Komisja Finansów - ZUS

0
Podziel się

Komisja Finansów Publicznych nie wyraziła zgody na możliwość powrotu do ZUS-u osobom urodzonym od 1 stycznia 1949. do 31 grudnia 1968 roku.

bEglwDAR

Komisja pracowała dziś nad rządowym projektem zmian w ustawie o OFE. W pracach nie uczestniczyli posłowie PiS. Komisja przyjęła projekt ustawy w wersji rządowej, akceptując jedynie poprawki zaproponowane przez biuro legislacyjne sejmu. Odrzucono wszystkie poprawki opozycji. Większość z nich zostanie zgłoszona jako wnioski mniejszości.
Komisja Finansów Publicznych nie wyraziła zgody na możliwość powrotu do ZUS-u osobom urodzonym od 1 stycznia 1949r. do 31 grudnia 1968r. Poprawki tej treści zgłosili posłowie SLD i SdPl. Rząd był przeciwny temu rozwiązaniu. Michał Boni przekonywał posłów, że ta grupa wiekowa zyskuje pozostając w II-im filarze. Stanisław Stec poprosił ministra o przedstawienie wyliczeń na potwierdzenie tych słów.
Ludwik Dorn zaproponował inny podział procentowy składki odprowadzanej do OFE, przejściowo do końca 2013 roku, korzystny dla osób urodzonych po 1980 roku. Poprawkę odrzucono. Poseł zgłosił ją jako wniosek mniejszości.
Anna Bańkowska zgłosiła poprawkę, by każdy oszczędzający w IKZE mógł wypłacić gotówkę po osiągnięciu 60-ciu, a nie 65 lat - jak zapisano w projekcie ustawy, oraz , by prawo do wypłaty przysługiwało emerytowi bez określenia, że musi on oszczędzać w IKZE przez co najmniej 5 lat. Poprawkę komisja odrzuciła. Komisja odrzuciła też poprawkę SLD wykreślającą z projektu ustawy przepisy mówiące o sposobie wypłaty środków zgromadzonych w IKZE. W projekcie ustawy rząd zaproponował, by wypłata tych środków następowała przez co najmniej 10 lat. Wszystkie odrzucone przez komisję poprawki zostana zgłoszone jako wnioski mniejszości.
Zmiany zaproponowane przez rząd zakładają, że od maja 2011 r. do Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie trafiać 2,3 proc. składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3 proc. Pozostałe 5 proc. ma być zaksięgowane w ZUS-ie na specjalnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS zmniejszałaby się aż do osiągnięcia do 3,8 proc. w 2017 r., tym samym wpłata do OFE wyniosłaby 3,5 proc.
Zdecydowano również, że pieniądze odłożone na indywidualnym koncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca, po śmierci spadkodawcy, otrzyma połowę dziedziczonych pieniędzy w gotówce, pozostałe środki zostaną włączone do jego subkonta. Wypłata tych pieniędzy będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę.
Ponadto osoby, które zechcą odłożyć dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły od 2012 r. skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 4 proc. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. IKZE to będą nowe konta, które będzie można dobrowolnie założyć w dowolnym OFE lub w innej instytucji finansowej.

bEglwDBu
wiadomości
IAR
KOMENTARZE
(0)