Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Ekolodzy czekają na plan dotyczący OZE; resort - na uwagi do planu

0
Podziel się

Ekolodzy z Koalicji Klimatycznej domagają się od Ministerstwa Gospodarki
konsultacji społecznych i przygotowania rzetelnego Planu wykonawczego rozwoju odnawialnych źródeł
energii (OZE) w Polsce. MG wyjaśnia, że w piątek przekazało go do uzgodnień i czeka na uwagi.

bEhcqzLV

Ekolodzy z Koalicji Klimatycznej domagają się od Ministerstwa Gospodarki konsultacji społecznych i przygotowania rzetelnego Planu wykonawczego rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. MG wyjaśnia, że w piątek przekazało go do uzgodnień i czeka na uwagi.

Taki plan dotyczący OZE Polska powinna przekazać do 30 czerwca Komisji Europejskiej. Zdaniem ekologów dokument jest niedopracowany i nie przeszedł konsultacji społecznych; nie wykonano też do niego oceny oddziaływania na środowisko.

Resort wyjaśnił we wtorek, że projekt planu dla OZE został "pismem z piątku 21 maja przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych". Plan można też znaleźć w biuletynie informacji publicznej MG (bip.beta.mg.gov.pl/node/10714).

bEhcqzLX

Plan precyzuje, jak zostanie zrealizowane zobowiązanie, by w 2020 r. 15 proc. energii było wytwarzane ze źródeł odnawialnych. W ocenie ekologów dokument ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora energii odnawialnej w ciągu najbliższych 10 lat.

"Koalicja Klimatyczna obawia się, że nie wystarczy czasu, by uzupełnić i skorygować plan, żeby został zaakceptowany przez Komisję" - przekonywali na wtorkowej konferencji ekolodzy.

W ocenie prezesa należącego do Koalicji Klimatycznej Mazowieckiego Okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego, Zbigniewa Karaczuna, powszechne konsultacje sprzyjają wprowadzaniu najbardziej efektywnych technologicznie i ekonomicznie rozwiązań, pozwalają na zabezpieczenie interesu społecznego, utrzymanie standardów ochrony środowiska, a także zagwarantowanie przejrzystości podejmowanych przez rząd decyzji.

Koalicja Klimatyczna rekomenduje, by plan zakładał podniesienie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł z 15 do 17,1 proc. do roku 2020 oraz do 20 proc. w 2030 r. Powinny też zostać stworzone warunki do sprzedaży nadwyżek energii innym krajom członkowskim UE. Ekolodzy z Koalicji chcą, by dokument uwzględnił stabilne zasady wparcia instalacji OZE, gwarantujące ich konkurencyjność wobec innych źródeł energii. Takie wsparcie powinno dotyczyć przede wszystkim etapu inwestycyjnego oraz przypadków wykorzystywania najbardziej innowacyjnych technologii.

bEhcqzMd

Koalicja jest zdania, że do rozwoju OZE w Polsce niezbędne jest również uproszczenie procedur inwestycyjnych, przeniesienie większości kompetencji decyzyjnych do regionów lub na poziom lokalny. Wśród potrzebnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii zmian w prawie ekolodzy wymieniają m.in. nowelizację ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, by możliwa była budowa morskich farm wiatrowych, prawo dla biogazowni rolniczych.

Korzystne byłoby też stworzenie instrumentów wsparcia dla mikro- i małych źródeł energii odnawialnej, wykorzystywanych przez indywidualnych inwestorów i mieszkańców, w formie mikrodotacji oraz ulg podatkowych - przekonywali na konferencji ekolodzy.

Według Koalicji plan powinien również przewidywać, że środki ze sprzedaży polskich uprawnień do emisji CO2 trafią na inwestycje w energetyczne linie przesyłowe - lądowe i morskie.

Koalicja proponuje, by utworzyć w resorcie gospodarki departament ds. energii odnawialnej, aby odpowiedzialność za rozwój OZE nie była rozproszona.

bEhcqzMe

Koalicja zrzesza kilkanaście organizacji ekologicznych, m.in. Dolnośląską Fundację Ekorozwoju, Fundację Aeris Futuro, Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundację Ekologiczną Ziemi Legnickiej, Zieloną Akcję, Greenpeace, Fundację Ekologiczną Arka, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Ligę Ochrony Przyrody, Polską Zielona Sieć, WWF Polska, okręgi Polskiego Klubu Ekologicznego (dolnośląski, górnośląski, mazowiecki i wielkopolski), Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia i Zielone Mazowsze.(PAP)

ago/ je/ mhr/

bEhcqzMy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)