Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
badania
24.02.2006 17:24

MZ: za badania orzekające o niepełnoprawności nie powinien płacić pacjent

24.2.Warszawa (PAP) - Minister zdrowia Zbigniew Religa napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), że za badania orzekające o niezdolności do pracy, które są konieczne, by uzyskać rentę, pomoc społeczną lub zasiłek pielęgnacyjny nie powinien płacić pacjent, tylko organ zlecający badania, czyli ZUS czy KRUS.

Podziel się
Dodaj komentarz

*24.2.Warszawa (PAP) - Minister zdrowia Zbigniew Religa napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), że za badania orzekające o niezdolności do pracy, które są konieczne, by uzyskać rentę, pomoc społeczną lub zasiłek pielęgnacyjny nie powinien płacić pacjent, tylko organ zlecający badania, czyli ZUS czy KRUS. *

Religa odpowiedział w ten sposób w piśmie - przekazanym w piątek PAP - na wystąpienie RPO prof. Andrzeja Zolla, który zwrócił uwagę ministrowi zdrowia, że nie ma jednoznacznych zapisów o tym, kto finansuje badania, wykonywane na żądanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

W ocenie RPO, sprawia to, że w efekcie kosztami tych badań obciążani są pacjenci.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku, m.in. koszty badania, związanego z orzekaniem niezdolności do pracy czy orzekaniem o niepełnosprawności finansowane są przez podmiot, który zleca to badanie.

RPO podkreślił jednak, że w praktyce występują sytuacje, kiedy zespoły orzekające żądają dostarczenia wyników dodatkowych badań diagnostycznych i zaświadczeń lekarskich. Jednak zespoły te odmawiają zapłaty za te badania.

Minister zdrowia poinformował, że obecnie trwają prace nad nowelizacją tej ustawy i kwestie poruszone w piśmie RPO zostaną ponownie przeanalizowane.

Według interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie są organami zlecającymi placówce służby zdrowia wykonywanie badań.

RPO zwraca uwagę, że w efekcie, kosztami wykonania żądanych przez zespół orzekający badań diagnostycznych i wydania zaświadczeń obciążany jest pacjent, o ile nie uzyska tych badań i zaświadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

RPO zaznaczył, że "rozstrzygnięcie tej kwestii zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymaga każdorazowo odpowiedniego postępowania wyjaśniającego, pozwalającego na ustalenie celu wydania zaświadczenia lekarskiego".

Minister zdrowia poinformował, że zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku pacjentowi nie przysługują orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na jego życzenie, jeśli nie są związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki albo są konieczne dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Kwestia odpłatności za badania diagnostyczne uregulowana jest także w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku.

Zgodnie z nią, zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, albo - za ich zgodą - na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Orzeczenie o niepełnosprawności stanowi też podstawę przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasiłku pielęgnacyjnego. W takich przypadku koszty takiego orzeczenia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekają m.in. o niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień osób, posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. (PAP)

eaw/ dsr/ 17:24 06/02/24

Tagi: badania, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz