Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.30

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 5 maja godz. 15.30

bEiBlrIR

*Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 5 maja godz. 15.30 *

CEDC

Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, strata netto CEDC za I kwartał 2011 r. wyniosła 17,44 mln dol., co oznacza 0,24 dol. rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 0,46 mln dol., czyli 0,01 dol. rozwodnionego zysku netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą w analogicznym okresie w roku 2010 - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej. CEDC podtrzymuje roczną prognozę 1,05 dol. - 1,25 dol. rozwodnionego porównywalnego zysku netto na akcję.

bEiBlrIT

Zysk operacyjny za I kwartał 2011 r. wyniósł 4,76 mln dol. w porównaniu z 26,6 mln dol. w 2010 r. Z kolei przychody netto ze sprzedaży wyniosły 156,7 mln dol. w porównaniu z 149,8 mln dol. zaraportowanymi w I kwartale 2010 r.

W oparciu o standardy GAAP (bez eliminacji czynników o charakterze jednorazowym), CEDC miał 1,1 mln dol. zysku za I kwartał, co daje 0,02 dol. rozwodnionego zysku netto na akcję w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 23,4 mln dol., czyli 0,34 dol. rozwodnionej straty netto na jedną akcję w tym samym okresie w roku 2010.

Zysk operacyjny zgodnie ze standardami U.S. GAAP za I kwartał 2011 roku wyniósł 9,36 mln w porównaniu z 25,25 mln dol. za rok 2010.

Spółka potwierdziła prognozę przychodów ze sprzedaży netto w 2011 r. na poziomie 0,88-1,08 mld dol. oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na poziomie 1,05 dol. - 1,25 dol.

bEiBlrIZ

CEDC spodziewa się znaczącej poprawy wyników w kolejnych kwartałach 2011 roku.

"Wyniki pierwszego kwartału na wszystkich trzech rynkach: w Polsce, Rosji i na Węgrzech były zgodne z oczekiwaniami spółki, zarówno pod względem przychodów jak i zysku. Spółka spodziewa się znaczącej poprawy z kwartału na kwartał w całym 2011 roku" - napisano w komunikacie.

CEDC podał, że marże na zysku brutto ze sprzedaży spadły w I kwartale z 49 proc. do 38 proc., głównie w związku z wyższymi kosztami własnymi sprzedaży (spirytus) oraz wyższymi inwestycjami rynkowymi w formie trade marketingu i rabatów dla klientów.

"Przewidywany jest powrót marż do poziomu w okolicach 40 proc. - 45 proc. na początku II kw. 2011 r."- napisano w prezentacji.

bEiBlrJa

Spółka podała, że udało się jej odnowić wszystkie zezwolenia wymagane przy działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w Rosji.

Na czerwiec i lipiec spółka zaplanowała działania związane z dwoma nowymi produktami, które wprowadzone zostaną w Rosji, jak również z odświeżeniem najważniejszej marki CEDC - Green Mark i wprowadzeniem nowej komunikacji marketingowej dla tej wódki.

W Polsce, CEDC odnotowała w I kwartale wzrost sprzedaży wódki o 8 proc. w ujęciu ilościowym, wobec 6,5 proc. spadku polskiego rynku wódki.

"W opinii spółki, do dynamicznego wzrostu przyczynił się nowy produkt, Żubrówka Biała, który po 5 miesiącach obecności na rynku uzyskał w nim 5-procentowy udział. CEDC planuje istotne działania w zakresie rozwoju nowych produktów oraz relaunchu istniejących marek, które rozpoczną się już w maju i będą kontynuowane do końca roku. Spółka wyraża przekonanie, że udało się odwrócić trend w zakresie wzrostu sprzedaży jej wódek" - napisano w komunikacie.

bEiBlrJb

"Jednocześnie, CEDC nadal obserwuje znaczący wzrost sprzedaży jej portfolio kluczowych marek importowanych, które reprezentuje obecnie ponad 46 proc. przychodów spółki w Polsce" - dodano.

ING BSK

Zysk grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2011 roku wzrósł do 212,5 mln zł z 177,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 208 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za I kwartał wahały się od 203 mln zł do 216 mln zł.

bEiBlrJc

Zysk grupy ING Banku Śląskiego w I kwartale 2011 roku jest o 20 proc. wyższy niż rok wcześniej i 11 proc. wyższy niż w IV kwartale 2010 roku.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 434,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 432 mln zł (w przedziale oczekiwań 420-440 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. r/r i 3 proc. kw./kw.

Wynik z prowizji w I kwartale 2011 r. wyniósł 251,4 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 252 mln zł (oczekiwania wahały się od 248 mln zł do 260 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł w ujęciu rocznym o 10 proc. i spadł o 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty banku wyniosły w I kwartale 2011 r. 408,7 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez rynek (401 mln zł). W porównaniu z I kwartałem 2010 r. koszty wzrosły o 4 proc., natomiast w porównaniu z ostatnim kwartałem 2010 r. o 5 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2011 r. 57,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 51 mln zł. W I kwartale 2010 r. odpisy wynosiły 48 mln zł, natomiast w IV kwartale 2010 r. 61 mln zł.

Portfel kredytowy netto banku pod koniec I kwartału 2011 r. wynosił 35,33 mld zł, podczas gdy pod koniec 2010 r. 34,51 mld zł.

Zobowiązania wobec klientów na koniec marca 2011 r. wyniosły 46,46 mld zł, podczas gdy pod koniec grudnia 2010 r. 47,4 mld zł.

Współczynnik wypłacalności banku pod koniec I kwartału 2011 r. wynosił 12,74 proc.

KOKSOWNIA VICTORIA

Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło do negocjacji w sprawie kupna do 85 proc. akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria trzy podmioty: Jastrzębską Spółkę Węglową, Penta Investments i ThyssenKrupp MinEnergy, jednocześnie udzielając tej ostatniej firmie wyłączności negocjacyjnej na okres czterech tygodni, licząc od 9 maja - poinformował resort w komunikacie.

Wstępne oferty złożyło wcześniej pięć firm: Jastrzębska Spółka Węglowa, KS Proximus, Penta Investments Limited, ThyssenKrupp MinEnergy GmbH, Zarmen.

Skarb Państwa chce sprzedać do 399.500 akcji imiennych spółki, stanowiących do 85 proc. jej kapitału zakładowego.

WZK Victoria są jednym z głównych producentów koksu odlewniczego.

Koksownia produkuje rocznie od 500 do 520 tys. ton koksu, jej udział w krajowej produkcji wynosi ok. 5 proc. Ponad 80 proc. produkcji kierowane jest na eksport.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria miały być sprywatyzowane poprzez giełdę lub sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Wcześniej planowane było włączenie koksowni do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na bazie, której miała powstać grupa węglowo-koksowa.

KSG AGRO

KSG Agro, ukraiński producent zbóż i roślin oleistych, który w czwartek zadebiutował na warszawskiej giełdzie, chce do końca 2012 roku zwiększyć areał ziem uprawnych do 100 tys. hektarów z 33,7 tys. hektarów obecnie - poinformował na konferencji prasowej Sergiej Kasjanov, przewodniczący rady dyrektorów spółki.

Długoterminowy cel KSG Agro zakłada wzrost areału do 2016 roku do 150 tys. hektarów.

"Postawiliśmy sobie jednak za cel, aby osiągnąć tę wielkość wcześniej, przed 2016 roku" - powiedział Sergiej Kasjanov.

Dodał, że w ciągu najbliższego roku spółka nie planuje kolejnej emisji akcji.

"Myślimy natomiast o maksymalnym wykorzystaniu innych instrumentów kredytowych, w tym również obligacji, które mogłyby być notowane na rynku Catalyst" - powiedział Kasjanov.

KSG Agro prognozuje osiągnięcie w tym roku 20 mln dolarów zysku netto i 27 mln dolarów przychodów.

"Sytuacja po pierwszym kwartale przedstawia się bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę zakup nowych aktywów oraz wykorzystanie posiadanych, możemy powiedzieć, że sytuacja wygląda lepiej niż w prognozach, które zakładaliśmy" - powiedział Kasjanov.

Na otwarciu czwartkowej sesji GPW akcje KSG Agro wzrosły o blisko 4 proc. O godzinie 11.20 za jedną akcję ukraińskiej spółki płacono 22,09 zł, o 0,4 proc. więcej niż w czasie niedawnej oferty publicznej.

Spółka sprzedała w ofercie wszystkie 4.925.500 akcje nowej emisji. Stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 86 proc.

Do inwestorów indywidualnych trafiło 550.000 akcji, a do instytucji 4.375.500 akcji.

Przy cenie 22 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 108 mln zł.

Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego spółki, który zakłada między innymi dalsze rozszerzenie areału ziem, inwestycje związane z modernizacją posiadanych maszyn rolniczych oraz sprzętem rolniczym potrzebnym do uprawiania nowo zakupionej ziemi oraz zakup nowoczesnego elewatora zbożowego.

MEX POLSKA

Mex Polska, spółka holdingowa działająca w branży gastronomiczno-rozrywkowej, planuje na początku III kwartału 2011 roku zadebiutować na warszawskiej giełdzie - poinformował na czwartkowej konferencji prezes spółki, Paweł Kowalewski.

"Prospekt emisyjny czeka na zatwierdzenie przez KNF. Oczekujemy, że stanie się to do końca maja" - powiedział prezes.

"Pod koniec drugiego kwartału przeprowadzimy pierwszą ofertę publiczną akcji, której wartość wyniesie kilkanaście milionów złotych" - dodał.

Spółka chce przez emisję pozyskać środki na rozwój działalności.

"Chcemy rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie niż dotychczas. Zakładamy równomierny rozwój wszystkich naszych produktów. Szukamy dobrych lokalizacji na restauracje i kluby muzyczne w dużych miastach. Będziemy lokować się tam, gdzie jest duża konkurencja. Myślimy o otwarciu nowych lokali między innymi w Poznaniu, Sopocie i na Śląsku" - powiedział Kowalewski.

"Sektor gastronomiczny rośnie. Popularność kuchni meksykańskiej również rośnie z roku na rok, zdajemy sobie też sprawę, że konkurencja uważnie nas obserwuje. Dlatego stawiamy na dynamiczny rozwój spółki. Teraz można nabyć dobre lokalizacje na niewielkie pieniądze. Niedługo takiej możliwości już nie będzie" - dodał.

Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, odpowiedział: "Jestem orędownikiem rozwoju. Czas na spijanie śmietanki będzie później".

W 2010 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 29,6 mln zł wobec 16,6 mln zł w 2009 roku, a jej zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 0,5 mln zł rok wcześniej.

Mex Polska jest właścicielem sieci 9 restauracji The Mexican, zlokalizowanych w największych polskich miastach i miejscowościach turystycznych, 4 klubów muzycznych w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi oraz Pijalni piwa i wódki.

NETIA

W I kwartale 2011 roku Netia miała 23,05 mln zł straty netto - poinformowała spółka w komunikacie. Była ona o 5 proc. mniejsza od średniej prognoz analityków na poziomie 24,3 mln zł straty. Przychody spółki wyniosły 401,19 mln zł, o 1 proc. więcej od konsensusu rynkowego zakładającego 397,8 mln zł przychodów.

Zysk z działalności operacyjnej Netii wyniósł w I kwartale 26,05 mln zł i był o 1233 proc. większy od średniej prognoz rynkowych zakładających 2,3 mln zł straty i blisko 50 proc. większy od mediany na poziomie 17,4 mln zł.

W I kw. 2011 r. Netia rozpoznała jako koszt kwotę 58,3 mln zł wydatkowaną w 2010 r. w związku z podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2003 r., co było następstwem wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 15 marca 2011 r. Oddalono w nim złożoną przez Netię skargę od wcześniejszej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Spółka zamierza złożyć wniosek o kasację wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza klientów usług szerokopasmowych Netii zwiększyła się w I kwartale do 704.082, co stanowiło wzrost o 2 proc. w stosunku do IV kwartału 2010 r. oraz o 17 proc. rdr. Spółka szacuje, że na koniec 2011 r. baza klientów usług szerokopasmowych osiągnie poziom 780 tys. - 800 tys. bez uwzględnienia potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych.

Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do 11,5 proc. z 10,5 proc. w I kw. 2010 r.

Netia odnotowała 13.835 przyłączeń netto stacjonarnych usług szerokopasmowych w porównaniu do 36.346 przyłączeń netto w IV kw. 2010 r. oraz 44.050 przyłączeń netto w I kw. 2010 r.

"Spadek liczby nowych przyłączeń netto widoczny w I kw. 2011 r. był przede wszystkim skutkiem zaostrzonej rywalizacji cenowej ze strony konkurencji, która ograniczała poziom sprzedaży zwłaszcza w odniesieniu do niskomarżowych usług BSA" - poinformowała spółka w komentarzu do raportu.

Baza klientów usług głosowych wyniosła po I kw. 2011 r. 1.225.967. W stosunku do IV kw. 2010 r. Netia odnotowała łączny spadek liczby klientów usług głosowych netto o ok. 5 tys., co było głównie związane z odchodzeniem klientów od tradycyjnych usług głosowych świadczonych za pomocą linii analogowych. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do poziomu 13,4 proc. z 11,8 proc.

Po I kw. 2011 r. Netia posiadała 535 uwolnionych węzłów z dostępem do około 4,4 mln linii abonenckich i obsługiwała łącznie 146.070 klientów w ramach technologii LLU. Spółka przyłączyła w I kw. 2011 r. 19.175 klientów w stosunku do liczby 28.340 klientów pozyskanych w IV kw. 2010 r. oraz 11.388 w I kw. 2010 r. Netia zakłada uwolnienie łącznie 700 węzłów do końca 2011 r.

Netia ocenia, że jej sprzedaż w drugim kwartale poprawia się. W kolejnych kwartałach - prezes spółki Mirosław Godlewski - spodziewa się większej liczby przyłączeń netto.

"Sprzedaż w drugim kwartale wygląda lepiej. Ruch w naszym centrum obsługi klienta, który jest wyznacznikiem dla sprzedaży, skoczył o kilkadziesiąt procent. W kolejnych kwartałach spodziewamy się większej liczby przyłączeń netto, organicznie i dzięki akwizycjom sieci ethernetowych" - powiedział Godlewski podczas czwartkowej konferencji prasowej.

PA NOVA

Do końca 2011 roku PA Nova planuje sfinalizować 2-3 transakcje zakupu nieruchomości, środki przeznaczone na ten cel wynoszą około 40 mln zł - poinformowała na czwartkowej konferencji Ewa Bobkowska, prezes spółki.

"Do końca roku planujemy zakup 2-3 większych nieruchomości. Środki, jakie możemy przeznaczyć na ten cel wynoszą około 40 mln zł" - powiedziała prezes.

W 2011 roku przychody spółki z modernizacji obiektów wyniosą około 40 mln zł.

"W tej chwili prowadzimy dwie modernizacje supermarketów dla Tesco, do końca roku rozpoczniemy modernizację kolejnych dwóch obiektów. Prace przy jednym sklepie trwają około 6 tygodni i mają wartość około 10 mln zł, marża na tego typu pracach jest zbliżona do marży na pozostałej działalności" - powiedziała prezes.

W pierwszym kwartale 2011 roku PA Nova miała 35 mln zł przychodów, 5,9 mln zł EBIT i 4,3 mln zł zysku netto. Rok wcześniej przychody wyniosły 30,2 mln zł, a EBIT i zysk netto odpowiednio 9,3 mln zł i 7,5 mln zł.

"Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Nie widzimy zagrożenia dla wykonania prognozy przedstawionej w grudniu 2010 roku" - powiedziała Bobkowska.

Spółka prognozuje osiągniecie w 2011 roku 160,817 mln zł przychodów i 21,3 mln zł zysku netto.

PKO BP

Zarząd PKO BP zarekomenduje akcjonariuszom spółki, by z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę trafiło 1,375 mld zł, co daje 1,10 zł dywidendy na akcję - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Bank podał, że rekomendacja ta zostanie rozpatrzona i zaopiniowana przez radę nadzorczą banku.

W 2010 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3,22 mld zł, czyli był o 39,5 proc. wyższy niż w 2009 roku.

Bank informował wcześniej, że zarząd PKO BP planuje utrzymywanie polityki wypłaty dywidendy na poziomie około 40 proc. jednostkowego zysku netto banku.

Z zysku za 2009 rok PKO BP przeznaczył na dywidendę 2,375 mld zł, co dawało 1,9 zł na akcję.

RADPOL

Radpol, producent osprzętu termokurczliwego i kablowego, podtrzymał po I kwartale zamiar osiągnięcia w całym roku organicznego wzrostu wyników na poziomie 20-30 proc. - powiedział na konferencji Grzegorz Bielowicki, przewodniczący rady nadzorczej spółki. Nie wyklucza on, że w tym roku może dojść do akwizycji. Emisja akcji na ten cel nie jest jednak planowana.

"Patrząc na wyniki pierwszego kwartału można stwierdzić, że 20-30 proc. wzrost organiczny nie powinien być zagrożony. Spodziewamy się dobrych wyników w II i III kwartale, które są dla nas historycznie najlepsze" - poinformował Bielowicki.

W I kwartale 2011 r. zysk netto Radpolu wyniósł 3,22 mln zł wobec 1,92 mln zł rok wcześniej (zysk z I kw. 2010 r. został pomniejszony o wynik jednorazowego zdarzenia w postaci 3,07 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych, z tytułu nabycia aktywów spółki Rurgaz poniżej wartości godziwej). Przychody spółki wzrosły rdr do 27,4 mln zł z 17,07 mln zł.

"Wpływ na wyniki w pierwszych trzech miesiącach tego roku miały bardzo dobre wyniki sprzedaży za granicą, ale również dobre rezultaty osiągnięte na rynku krajowym" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Eksport Radpolu wzrósł jednostkowo rdr o 26 proc. do 4,45 mln zł z 3,52 mln zł.

Bielowicki poinformował, że spółka prowadzi obecnie rozmowy akwizycyjne z kilkoma podmiotami.

"Niewykluczone, że w tym roku coś z tego wyniknie, jednak musimy podjąć przemyślaną decyzję, nie będziemy niczego przejmować na siłę" - powiedział.

"Interesują nas spółki z szeroko rozumianych kanałów dystrybucji mediów, tj. gaz, woda, ciepło, czy energia elektryczna, Kluczowy jest dla nas obszar energetyki. Wielkość podmiotu nie jest dla nas najważniejsza, jednak myślimy o spółkach, których obroty sięgają kilkudziesięciu mln zł rocznie" - dodał.

Radpol bierze pod uwagę możliwość przejęcia podmiotu zagranicznego, położonego w Europie Środkowo-Wschodniej, w kraju należącym do UE.

Bielowicki poinformował, że w przypadku transakcji o wartości 40-60 mln zł, nie będzie wymagana nowa emisja akcji, ponieważ Radpol dysponuje dużą zdolnością kredytową.

"Emisja jest dla nas rozwiązaniem ostatecznym. Na razie jej nie planujemy" - dodał.

Radpol, producent osprzętu termokurczliwego i kablowego, oczekuje, że w ciągu dwóch lat sprzedaż spółki zależnej Rurgaz podwoi się. Ma się do tego przyczynić nowy zakład produkcyjny, którego budowę spółka zakończy w tym roku - poinformował dziennikarzy wiceprezes Radpolu, Andrzej Pożarowszczyk.

SELVITA

Biotechnologiczna spółka Selvita pozyskała z oferty prywatnej 14,85 mln zł i planuje wejść na rynek NewConnect w czerwcu tego roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Łącznie oferta objęła 2.700.000 akcji w cenie 5,50 zł za sztukę. Nowi akcjonariusze obejmą 25,8 proc. udziałów w spółce. Spółka oczekuje, że jej akcje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect w czerwcu tego roku.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych cząsteczek chemicznych oraz rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej.

Największym nowym akcjonariuszem spółki został dr Tadeusz Wesołowski, założyciel dystrybutora farmaceutycznego - firmy Prosper (obecnie część grupy Neuca), który wejdzie w skład rady nadzorczej spółki.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną, działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, onkologii i chorób autoimmunologicznych. Selvita posiada obecnie kilka projektów na wczesnym etapie badań przedklinicznych i planuje wprowadzić pierwsze związki do prób klinicznych w 2012 roku. (PAP)

jru/ pr/ asa/ jow/ mto/ morb/ seb/ pel/ osz/ jtt/ dol/ amac/

bEiBlrJu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)