Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd m.in. o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Kosowem

0
Podziel się:

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in.
projektem uchwały w sprawie nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Republiką Kosowa.
Ministrowie omówią też program pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały m.in. przez
burze.

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Republiką Kosowa. Ministrowie omówią też program pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały m.in. przez burze.

Kosowo, dawna prowincja Serbii zamieszkana głównie przez Albańczyków jednostronnie odłączyło się od Serbii w lutym 2008 roku. Uznało je dotąd ponad 100 państw, w tym USA i 23 z 28 członków Unii Europejskiej. Nigdy nie zrobiła tego jednak Serbia, a od normalizacji stosunków z Kosowem Unia uzależniła zgodę na rozpoczęcie z nią negocjacji akcesyjnych.

19 kwietnia Kosowo i Serbia podpisały porozumienie zbliżające je do ściślejszej współpracy z Unią; porozumienie o normalizacji stosunków obu państw nie przewiduje formalnego uznania przez Serbię suwerenności Kosowa, ale reguluje sytuację w jego północnej części, zamieszkanej przez serbską mniejszość. Północ Kosowa ma być zintegrowana z kosowskim systemem prawnym, a kosowscy Serbowie otrzymają pewien stopień autonomii.

Bruksela doceniła niedawno wysiłki Belgradu i Prisztiny na rzecz porozumienia, godząc się w czerwcu na rozpoczęcie najpóźniej w styczniu 2014 roku negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do Unii. Zapowiedziano też przyjęcie w najbliższych miesiącach mandatu do negocjacji nad umową o stowarzyszeniu i stabilizacji z Kosowem.

Polska uznała Kosowo 26 lutego 2008 roku; nie nawiązaliśmy jednak do tej pory stosunków dyplomatycznych z tym krajem, nie mamy też przedstawicielstwa dyplomatycznego na jego terenie. MSZ stoi na stanowisku, że brak nawiązanych stosunków dyplomatycznych nie oznacza braku kontaktów z Kosowem. "Polska wspiera demokratyczny rozwój tego państwa i jego europejskie aspiracje, wychodząc z założenia, że sprawne państwo kosowskie będzie odgrywało ważną rolę dla stabilności całego regionu Bałkanów Zachodnich" - zapewnia resort spraw zagranicznych.

W 2011 roku podczas XVII spotkania prezydentów państw Europy Środkowej w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z prezydent Kosowa Atifete Jahjagą. W listopadzie 2011 r. przy okazji spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej i państw Bałkanów Zachodnich szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Kosowa Enverem Hoxhajem.

W Kosowie są ponadto obecni polscy żołnierze w ramach misji KFOR (Kosovo Force), czyli międzynarodowych sił pokojowych NATO. Na jego terenie stacjonują również polscy policjanci i cywile, zaangażowani w ramach misji Eulex.

Rada Ministrów rozpatrzy również projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem w 2013 roku powodzi, huraganu, gradu lub deszczu.

Program zakłada udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. poprzez: dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych, pomocy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu.

Inne założenia programu dotyczą: odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, należności Agencji, udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiewu użytków rolnych oraz stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

13 czerwca ministerstwo rolnictwa zaproponowało uruchomienie preferencyjnych kredytów i pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały m.in. przez deszcz. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba podał wtedy, że według informacji przekazanych przez wojewodów po gradobiciach, podtopieniach czy burzach straty poniosło ok. 100 tys. gospodarstw, czyli ok. 5 proc. gospodarstw rolnych i powierzchni użytków rolnych w Polsce.

Oprócz kredytów preferencyjnych minister mówił wtedy też o możliwości rozłożenia na raty, a nawet częściowego umorzenia m.in. składek do KRUS oraz - w przypadku większych strat - uruchomienia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na przywracanie potencjału produkcji rolnej.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
, o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych ustaw. Wśród proponowanych przez resort finansów zmian jest zapis umożliwiający firmom przekazywanie 1 proc. CIT na rzecz wskazanych przez nie jednostek naukowych. Rozwiązanie to przypomina obowiązującą od lat regulację w ustawie o PIT, zgodnie z którą podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku na wybrane organizacje charytatywne.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie podatku na tzw. polisolokaty. Są to lokaty bankowe połączone z polisami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zaplanowano także włączenie w zakres opodatkowania CIT spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych. Resort finansów zaproponował także w projekcie ulgę podatkową dla oszczędzających na cele mieszkaniowe.

Mogłyby z niej skorzystać osoby, które przez co najmniej pięć lat będą gromadziły na specjalnym rachunku bankowym środki, które później przeznaczą na zakup m.in. domu lub mieszkania. Chodzi o nieruchomości nie tylko w Polsce, ale również w każdym kraju członkowskim UE. Obecnie odsetki od rachunków bankowych są oprocentowane tzw. podatkiem Belki w wysokości 19 proc.

Ministrowie wysłuchają również informacji o realizacji planu prywatyzacji na lata 2012-2013.

Rząd przyjął "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" przedłożony przez ministra skarbu w marcu zeszłego roku. Minister planował całkowite pozbycie się udziałów w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. Dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego.

Z planu na lata 2012-13 opublikowanego przez resort skarbu wynika, że działania prywatyzacyjne będą dotyczyć 279 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, 15 nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, 4 nadzorowanych przez ministra gospodarki oraz 2 nadzorowanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

W 2012 r. zakończono 113 projektów prywatyzacyjnych dla 111 spółek. Przychody z prywatyzacji wyniosły ponad 9 mld zł, najwięcej uzyskano ze zbycia pakietu akcji PKO BP. W 2013 roku planowana jest sprzedaż kolejnych 160 spółek.

Rząd przyjmie też stanowisko wobec projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Projekt dotyczy doprecyzowania kręgu podmiotów, do których adresowany jest - ogłaszany corocznie - konkurs na finansowanie przez IPN badań naukowych nad najnowszą historią Polski oraz procedury wyboru w ramach konkursu, a także sposobu finansowania badań.

Obecne przepisy nakładają na Instytut obowiązek ogłaszania corocznych konkursów na finansowanie przez IPN badań naukowych nad najnowszą historią Polski. Jak podkreślają autorzy zmian, w obecnym stanie prawnym nie został jednak określony kręg podmiotów, do których konkurs jest adresowany, procedura wyboru podmiotów w ramach konkursu oraz sposób finansowania badań.

Obecnie jedynie organizacje pozarządowe, które dodatkowo mają zapisany jako cel statutowy prowadzenie badań naukowych, mogą brać udział w takim konkursie. Tymczasem - jak zwracają uwagę autorzy zmian - większość badań nad najnowszą historią Polski, jest prowadzana przez inne podmioty, w szczególności przez uczelnie, Instytuty PAN, instytuty badawcze czy osoby fizyczne. W konsekwencji ogromna większość podmiotów prowadzących badania naukowe nad najnowszą historią Polski została pozbawiona możliwości udziału w konkursach.

Nowela ma m.in. poszerzyć krąg odbiorców, których badania mógłby finansować Instytut. Ponadto nowelizacja ma spowodować, że konkursy IPN będą obejmować nie tylko badania naukowe, ale również upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski, w szczególności działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą. (PAP)

mrr/ mmu/ mok/ jbr/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)