Notowania

wiadomości
14.02.2012 12:09

Rząd m.in. o uposażeniach służb mundurowych w 2012 r.

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek przed godz. 12 posiedzeniu zajmie się m.in. informacją nt. uposażeń służb mundurowych w 2012 r. Przyjmie też stanowiska w sprawie obywatelskich projektów: o tzw. janosikowym i o zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek przed godz. 12 posiedzeniu zajmie się m.in. informacją nt. uposażeń służb mundurowych w 2012 r. Przyjmie też stanowiska w sprawie obywatelskich projektów: o tzw. janosikowym i o zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Po posiedzeniu rządu o godz. 14 planowana jest konferencja prasowa premiera Donalda Tuska.

Podczas expose premier zapowiedział podwyżki po 300 zł brutto od 1 lipca 2012 roku dla policjantów i żołnierzy. Wywołało to protesty przedstawicieli pozostałych formacji podległych MSW.

Ostatecznie Sejm wprowadził do budżetu państwa poprawkę, która przewiduje 300 zł warunkowej podwyżki od 1 października 2012 roku dla: strażaków, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; podwyżki nastąpią pod warunkiem, że do tego czasu środki z tej rezerwy nie zostaną wyczerpane. Zanim Sejm uchwalił budżet, minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki zastrzegł, że nie wiadomo, ile pieniędzy z tej rezerwy zostanie pod koniec roku.

Na posiedzeniu rząd przyjmie też stanowisko wobec obywatelskiego projektu noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje zmniejszenie tzw. janosikowego - podatku płaconego przez zamożne miasta na rzecz innych gmin. "Janosikowe" stanowi określony odsetek dochodów podatkowych województwa sprzed dwóch lat, a jego wysokość zależy od wpływów.

Autorzy projektu nie chcą likwidować "janosikowego", ale zmienić sposób jego naliczania i przyznawania. Proponują, by "janosikowe" na wzór zasad panujących w UE było rozdzielane w konkursach na konkretne projekty. Chcą także, by zostało ono obniżone o 20 proc.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest zmiana sposobu naliczania opłaty dla miast na prawach powiatu - ma ona być naliczana na podstawie realnej liczby mieszkańców, a nie tylko zameldowanych.

Przykładowo Mazowsze i Warszawa płacą po ok. 1 mld zł, a gminy podwarszawskie ok. 0,5-1 mld zł. W sumie to ok. 2,5-3 mld zł rocznie. Gdyby projekt nowelizacji wszedł w życie, Warszawa zyskałaby ok. 200 mln zł rocznie.

Rząd zajmie też stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on ulgę podatkową dla osób oszczędzających w III filarze emerytalnym.

Od podstawy opodatkowania odliczyć można byłoby wpłaty na konta emerytalne, nie więcej niż 4,8 tys. zł rocznie. Środki z III filaru, które byłyby objęte ulgą podatkową, można byłoby wykorzystać po przekroczeniu 67 roku życia. W przeciwnym razie trzeba by zwrócić ulgę. Ulgą mogłyby być objęte dochody wyłącznie z pracy, co miałoby zachęcić osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub rentę do dodatkowej aktywności zawodowej.

Rada Ministrów przyjmie również stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jego głównym celem jest "przywrócenie stanu sprzed reformy edukacji", a co za tym idzie, oprócz zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i obowiązku przedszkolnego pięciolatków, także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego.

Autorzy projektu chcą też powstrzymania likwidacji szkół przez wprowadzenie do ustawy zapisu o konieczności ustalania przez samorządy sieci publicznych szkół i przedszkoli w porozumieniu z kuratorem oświaty. Opowiadają się ponadto za objęciem wychowania przedszkolnego - tak jak szkół - subwencją oświatową.

Ministrowie omówią też projekt uchwały w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2012 oraz kierunków realizacji tego programu w roku 2013 i 2014. Harmonogram zawiera zwięzły opis zadań, które będą wykonywane w ramach programu z podaniem terminów ogłoszenia postępowań konkursowych czy podpisania umów.

Rząd zajmie się też założeniami do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Polski.

Głównym celem projektu jest umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich UE i innych państw stosujących dorobek Schengen udziału we wspólnych operacjach na terytorium Polski; dotyczy to sytuacji, w których Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń.

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na konieczność przyjęcia ustawy jest perspektywa wspólnej organizacji Euro 2012 przez Polskę i Ukrainę. Przedsięwzięcie na tak szeroką skalę wymagać będzie ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb, co w praktyce przekładać się będzie także na prowadzenie wspólnych operacji na terytoriach obu państw.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów, to plan pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2012 r. (PAP)

mrr/ eaw/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz