Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd w czwartek m.in. o specjalnych strefach ekonomicznych

0
Podziel się

Rząd, który od godz. 9:30 kontynuuje rozpoczęte we wtorek posiedzenie,
zajmie się projektem noweli ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który dopuszcza możliwość
obniżenia poziomu zatrudnienia na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.

bEgKJeuZ

Rząd, który od godz. 9:30 kontynuuje rozpoczęte we wtorek posiedzenie, zajmie się projektem noweli ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który dopuszcza możliwość obniżenia poziomu zatrudnienia na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów poziom zatrudnienia określony w zezwoleniach wydanych do końca lipca 2008 r. nie może być obniżony, co w wielu sytuacjach może skutkować cofnięciem zezwolenia.

To oznacza nie tylko utratę prawa do zwolnień podatkowych, ale konieczność zwrotu pobranej pomocy publicznej, co z kolei może grozić upadłością przedsiębiorstwa i w konsekwencji utratą pracy całej załogi. Projekt zmian zakłada, że zatrudnienie będzie mogło być obniżone o 20 proc. lub o 25 proc. w przypadku zezwoleń wydanych w latach 2010 i 2011.

bEgKJevb

Rząd omówi też projekt założeń do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. Wyrok ten odnosi się do sposobu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rada Ministrów wysłucha informacji o stanie realizacji planu prywatyzacji na lata 2008-2011, który zakładał przekazanie w prywatne ręce 740 spółek Skarbu Państwa, działających w kilkunastu sektorach gospodarki. W lutym 2009 r. Rada Ministrów rozszerzyła plan do 802 spółek.

Szacuje się, że do 2011 r. łączna wartość przychodów z tytułu prywatyzacji wyniesie 30 mld zł. Otrzymane w ten sposób wpływy do budżetu państwa zostaną przekazane na wsparcie restrukturyzacji przedsiębiorców, kluczowe projekty społeczne, w tym stypendia dla młodych naukowców oraz zadośćuczynienie dla tych, którzy utracili swoją własność.

W ubiegłym roku przychody brutto z prywatyzacji osiągnęły wartość 6,97 mld zł. Dla porównania w 2008 r. było to 2 mld 371 mln zł, rok wcześniej 1 mld 947 mln zł, a w 2006 r. 621 mln zł. Od początku roku do końca czerwca przychody z prywatyzacji wyniosły około 12 mld zł.

bEgKJevh

Rada Ministrów rozpatrzy także założenia do projektu ustawy o odpadach oraz do zmian w prawie geologicznym i górniczym. Rząd ma ponadto przyjąć założenia do noweli ustawy o radiofonii i telewizji (w związku z wdrożeniem dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych).

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie autostrad płatnych. Ministrowie zapoznają się również z dokumentem dotyczącym głównych problemów, celów i kierunków programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.(PAP)

laz/ mrr/ mok/ mow/

bEgKJevC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)