Notowania

ustawa
08.06.2010 15:45

Senacka komisja za poprawkami w ustawie o kontroli skarbowej

Senacka komisja chce, by o tym, czy policjanci, funkcjonariusze ABW i UOP szybciej trafią do pracy w wywiadzie skarbowym, decydowały przepisy ustawy, a nie rozporządzenia.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Senacka komisja chce, by o tym, czy policjanci, funkcjonariusze ABW i UOP szybciej trafią do pracy w wywiadzie skarbowym, decydowały przepisy ustawy, a nie rozporządzenia. *

Poprawkę w tej sprawie do nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, pozytywnie zaopiniowanej we wtorek przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, zgłosił senator Piotr Gruszczyński z PO.

Chodzi o przepis, który pozwala Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej na skrócenie postępowania kwalifikacyjnego na pracownika wywiadu skarbowego, w przypadku, gdy chciałby nim zostać np. funkcjonariusz lub były funkcjonariusz m.in. policji, Żandarmerii Wojskowej, ABW, Służby Celnej czy b. UOP. Obecnie regulacja taka znajduje się w rozporządzeniu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także drugą zgłoszoną przez Gruszczyńskiego poprawkę, umożliwiającą Ministrowi Finansów wydanie rozporządzenia określającego zasady, warunki i tryb przyznawania tzw. dodatku kontrolerskiego dla inspektorów kontroli skarbowej. Rozporządzenie miałoby dotyczyć także kwestii związanych ze zmianą dodatku i jego utratą.

Komisja opowiedziała się natomiast za odrzuceniem poprawki senatora Grzegorza Banasia z PiS, zmierzającej do ograniczenia uprawnień inspekcji kontroli skarbowej. Nowelizacja pozwala bowiem organom kontroli skarbowej zbierać i przetwarzać m.in. dane osobowe "w celu realizacji ustawowych zadań (dotyczących zobowiązań podatkowych - PAP)".

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwróciła uwagę, że regulacja taka rodzi wiele wątpliwości, jest nieprecyzyjna i daje inspektorom zbyt szerokie uprawnienia. Zdaniem KIDR może być niezgodna z Konstytucją. Poprawka senatora Banasia przewidywała, że inspektor mógłby zbierać dodatkowe dane o podmiotach tylko wtedy, gdy byłoby to "niezbędne" do realizacji ustawowych zadań.

Komisja przyjęła ponadto szereg poprawek legislacyjnych, zasugerowanych przez biuro legislacyjne. Nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej Senat ma zająć się podczas posiedzenia, które zaczęło się we wtorek.

Przyjęte przez Sejm zmiany w ustawie dotyczą m.in. kontroli tzw. e-handlu. Według Ministerstwa finansów, które przygotowało nowe regulacje, dostosują one metody działania kontroli skarbowej "do rosnącego zakresu wykorzystania internetu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprzedaży towarów i usług, w tym działalności niezgłoszonej i nieopodatkowanej".

Nowela przewiduje ponadto, że tzw. kontrole krzyżowe (prowadzone jednocześnie - PAP), fiskus będzie mógł prowadzić u wszystkich kontrahentów uczestniczących w "łańcuchu" dostaw danego towaru. Kontrole takie mogły dotyczyć jednak tylko zagadnień związanych z pierwotną transakcją dokonaną przez kontrolowanego. Nowe przepisy mają też ułatwić dostęp do zawodu inspektora skarbowego doradcom podatkowym. (PAP)

mmu/ drag/ mag/

Tagi: ustawa, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz