Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

SKOK-i i banki w Polsce. Jest nowy raport KNF

0
Podziel się:

Zobacz wnioski płynące z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

SKOK-i i banki w Polsce. Jest nowy raport KNF
(Amaxim/Dreamstime)

Pogorszeniu uległa sytuacja w SKOK-ach. Mają ujemny kapitał w wysokości 30 mln złotych. Trudne uwarunkowania zewnętrzne oraz szybko malejące stopy procentowe przełożyły się na pogorszenie wyników finansowych większości banków - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Z informacji zamieszczonej na stronie KNF wynika, że sytuacja sektora SKOK-ów uległa pogorszeniu głównie w wyniku urealnienia wartości aktywów oraz rozliczenia w czasie przychodów w zakresie opłat i prowizji od należności.

Baza kapitałowa sektora SKOK zmniejszyła się wskutek odnotowanych w roku bieżącym strat - podała Komisja. Fundusze własne sektora obliczone zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na koniec I kwartału br. wynosiły minus 30 mln zł, natomiast fundusze własne liczone według metodyki Kasy Krajowej do określenia współczynnika wypłacalności wynosiły 201 mln zł - poinformował KNF.

Zgodnie z raportem Kasy wykazały stratę za I kwartał 2013 r. w wysokości 113 mln zł. Na ich wyniki finansowe wpływ miały głównie niska jakość portfela kredytowego, a także korekty wynikające z wprowadzenia zasady współmierności dochodów i kosztów, głównie tzw. zasady rozliczania opłat i prowizji w czasie.

Wzrosło tempo rozwoju działalności kas, na co wpłynął wzrost wartości depozytów o 9 proc., rozwój akcji kredytowej jest jednak wolniejszy. Wynika ze stagnacji udzielania kredytów gospodarstwom domowym, które są głównymi klientami kas.

_ - Rozwój działalności depozytowej oraz aktywów sektora, przy spadku wartości funduszy własnych zwiększa ryzyko działalności kas. Fundusze własne są nieadekwatne do skali prowadzonej przez kasy działalności _ - czytamy w raporcie KNF.

Rzecznik prasowy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski podkreślił w czwartkowym oświadczeniu, że od chwili przejęcia państwowego nadzoru nad SKOK, czyli od 27 października 2012 r., wyniki kas, wykazywane w raportach KNF są coraz gorsze.

Jak zaznaczył, na opublikowaną w czwartek informację o wynikach SKOK-ów w pierwszym kwartale 2013 r. wpływ miało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie ministra finansów, które zawiera metodologię zaniżającą wyniki.

KNF poinformowała też o pogorszeniu wyników finansowych większości banków. Wynik finansowy netto sektora bankowego w I kwartale 2013 r. wyniósł 4 088 mln zł i był o 127 mln zł, tj. o 3 proc. niższy niż w I kwartale 2012 r.; spadek wyników wystąpił w 518 podmiotach, które skupiały 63,8 proc. aktywów sektora; 11 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 24 mln zł.

Główna przyczyną spadku przychodów była redukcja oprocentowania kredytów wynikająca z niższych stóp procentowych. W zeszłym roku główna stopa NBP wynosiła ponad 4 proc. Dziś jest to już 2,5 proc.

W I kwartale 2013 r. akcja kredytowa uległa stagnacji - wartość kredytów ogółem wzrosła o 11,3 mld zł, tj.1,2 proc. Zrealizowany w pierwszych trzech miesiącach tego roku przyrost kredytów mieszkaniowych był najniższy na przestrzeni ostatnich lat (wzrost o 4,6 mld zł, tj. 1,4 proc.).

Komisja przewiduje, że w kolejnych okresach należy liczyć się z utrzymaniem negatywnej presji na wyniki finansowe banków. Ma to związek z utrzymującym się silnym osłabieniem tempa wzrostu gospodarki, co może skutkować m.in. pogorszeniem sytuacji finansowej części kredytobiorców, jak też zmniejszeniem popytu na kredyt i produkty bankowe.

Czytaj więcej w Money.pl
Polskie banki będą potrzebowały gotówki? _ W razie głębokiego spowolnienia gospodarki, nasz sektor bankowy będzie potrzebował pomocy _ - wynika z analiz NBP.
Przejęcia banków w Polsce. Będą kolejne? - Nie mamy sygnałów od zagranicznych banków, że są zainteresowane przejęciami podmiotów w Polsce - poinformował Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.
Sytuacja na rynku jest najgorsza od 2009 roku Miniony rok nie był dobrym okresem, ale wiele wskazuje, że ten wcale nie będzie lepszy.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)