Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak wybrać najlepszą formę oszczędzania w IKE

0
Podziel się:

Już wkrótce będziemy mogli otworzyć indywidualne konta emerytalne. Doradzamy jak wybrać najlepszą formę oszczędzania w IKE.

bECzvYKt

Już wkrótce będziemy mogli otworzyć indywidualne konta emerytalne. Doradzamy jak wybrać najlepszą formę oszczędzania w IKE.

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku elementów:

A. W jakim wieku jesteśmy dziś w chwili uruchomienia IKE. Tym samym jak długo będziemy oszczędzać?
B. Jaki poziom ryzyka inwestycyjnego możemy zaakceptować?
C. Jaka jest nasza wiedza dotycząca rynku finansowego? W jakich instrumentach finansowych dotychczas lokowaliśmy swoje oszczędności.
D. Czy poza zabezpieczeniem własnej przyszłości na emeryturze zależy nam także na ubezpieczeniu własnego życia i tym samym zabezpieczeniu sobie środków w przypadku takich zdarzeń losowych jak wypadek lub ciężka choroba.

bECzvYKv

Ad. A.
Wybór produktu, w którym będziemy lokować nasze środki bardzo mocno uzależniony jest od tego jak długo zamierzamy oszczędzać. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku naszych zysków z lokowanych pieniędzy musimy oszczędzaćdo osiągnięcia wieku 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończyć 55 lat. Jeśli jednak urodziliśmy się przed dniem 1 stycznia 1946 roku musimy oszczędzać min. 3 lata. Dlatego też wybierając produkt i instytucję, która będzie prowadziła nasze Indywidualne Konto Emerytalne zastanówmy się ile czasu będziemy oszczędzać. Im dłuższy czas oszczędzania tym wybrany produkt może być obarczony większym ryzykiem krótkookresowych wahań jego wartości. Jeśli zamierzamy oszczędzać kilkadziesiąt lat to z uwagi na to kryterium możemy wybrać IKE w formie agresywnych funduszy inwestycyjnych, czy rachunku maklerskiego, czyli indywidualnych inwestycji w papiery wartościowe (akcje, obligacje). Jeśli jednak nasz horyzont to zaledwie trzy lata to powinniśmy zastanowić
się nad funduszami rynku pieniężnego i papierów dłużnych lub IKE w formie rachunku bankowego

Ad. B.
Jeśli nie akceptujemy dużych okresowych wahań wartości ulokowanego kapitału, które mogą spowodować nasze nerwowe reakcje (zmiana lub likwidacja IKE) to powinniśmy nasz wybór ograniczyć do instrumentów relatywnie bezpiecznych. Tym samym niezależnie od horyzontu czasowego inwestycji należy skoncentrować się na IKE w formie funduszami rynku pieniężnego i papierów dłużnych lub IKE w formie rachunku bankowego. Zyski nie będą w tym wypadku spektakularne, ale mamy prawie pewność, iż realna wartość naszych oszczędności zostanie zachowana.
Jeśli jednak akceptujemy zwiększone ryzyko i nie będziemy podejmować emocjonalnych decyzji o zmianie lub likwidacji IKE, możemy wtedy zastanowić się nad wyborem instrumentów bardziej agresywnych np. funduszy hybrydowych lub funduszy agresywnych, czy IKE w formie rachunku maklerskiego. Zyski mogą tu być bardzo duże, ale i straty bolesne.

Ad. C.
Decydując się na założenie IKE warto zastanowić się nie tylko nad tym, jakie będą spodziewane zyski, ale także należy wziąć pod uwagę nasze doświadczenie w oszczędzaniu z wykorzystaniem danego produktu finansowego. Zanim podejmiemy decyzję należy zapoznać się ze wszystkimi rodzajami produktów i odwiedzając w osobiście lub wirtualnie instytucje je oferujące. W ten sposób zapoznamy się z produktami IKE, ale także ocenimy jakość i profesjonalizm obsługi. Sprawdzimy, czy doradcy w szybki i przystępny sposób potrafią dobrać najlepsze z naszego punktu widzenia produkty, czy też okaże się, że jesteśmy zdani tylko na ,,własne siły" podejmując decyzje o oszczędzaniu w ramach IKE. Najlepiej wybrać IKE oferowane w takiej instytucji finansowej, która zaspokoi nasz ,,głód" wiedzy ekonomicznej zarówno pozwoli zarządzać finansami zarówno w oddziałach, jaki i przez Internet i telefon.

Ad. D.
Jeśli poza elementami zabezpieczenia własnej przyszłości i elementami inwestycyjnym zależy nam także na ubezpieczeniu własnego życia powinniśmy brać pod uwagę także IKE w formie polisy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy jednak, iż ubezpieczenie to dodatkowe koszty. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie pobierało z naszej wpłaty (składki ubezpieczeniowej) różnego rodzaju opłaty. Warto zapoznać się z nimi dokładnie, aby w przyszłości nie być zaskoczonym wysokością zgromadzonych oszczędności. Być może warto w takim wypadku skorzystać z ubezpieczenia bez formuły IKE, ale także bez funduszu kapitałowego, którego głównym celem będzie właśnie ubezpieczenie naszego życia i wypłata w chwili, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe będzie miało miejsce. Wtedy nie płacimy podatku dochodowego, a drugą część oszczędności przeznaczamy na produkt w formule IKE oparty np. na funduszach inwestycyjnych lub rachunku bankowym. Realizujemy tym samym dwa cele:
jeden cel ubezpieczeniowy, drugi cel budowy kapitału na przyszłość.

bECzvYKB

JAK WYBRAĆ INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ ZAŁOŻYMY IKE?

o Wybieraj instytucję finansową w ofercie, której jest przynajmniej kilka produktów w ramach IKE. Zdecydujesz się na te uwzględniające Twoje indywidualne preferencje w zakresie oszczędzania.
o Szukaj instytucji, które są w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo i rekomendacje. Nie musisz być ekspertem w zakresie finansów, ale musisz oczekiwać tego od firmy oferującej IKE.
o Wybieraj instytucję, która zapewni Ci możliwość zarządzania finansami, nie tylko podczas wizyty w oddziale, ale także z domu i pracy za pośrednictwem Internetu i telefonu.
o Szukaj instytucji, która nie pobiera dodatkowych opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych przy sprzedaży IKE.

_ Autor jest ekspertem MultiBanku _

bECzvYKW
emerytury
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)