Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS

1
Podziel się:

Kto może zostać skierowany na rehabilitację i czy płaci za świadczone usługi?

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS
(Lech Muszyński /PAP)

Kto może zostać skierowany na rehabilitację i czy płaci za świadczone usługi - tłumaczy Jadwiga Kawwa, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

W ramach prewencji rentowej ZUS prowadzi program rehabilitacji leczniczej. Dla kogo przeznaczony jest ten program?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS obejmuje ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy.
Ponadto osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby są zagrożeni długotrwałą niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Czy wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez ZUS?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS dotyczy schorzeń, które stanowią najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy. Są to schorzenia narządu ruchu oraz układu krążenia.
Rehabilitacja w tych przypadkach odbywa się w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne i układu oddechowego również podlegają programowi rehabilitacji leczniczej (w trybie stacjonarnym).

Kto kieruje osoby zainteresowane na rehabilitację - lekarz orzecznik ZUS czy lekarz prowadzący?

Lekarz prowadzący leczenie może wystawić osobie, która ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji. Powyższy wniosek stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji.

Ponadto lekarz orzecznik ZUS może orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych, a także wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy wymagany jest specjalny wniosek (co powinien zawierać)?

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.
Przykładowy wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl.

Ile trwa turnus rehabilitacyjny?

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu.
Może to nastąpić w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy oraz zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej przez ZUS.

Czy osoba skierowana na rehabilitację płaci za świadczone jej usługi (co jej przysługuje bezpłatnie)?

Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem.

A co z dojazdem do ośrodka rehabilitacyjnego?

ZUS zwraca poniesione koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Przy zwrocie kosztów podróży uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Jakie działania podejmuje ZUS w ramach prewencji rentowej?

Poza kierowaniem na rehabilitację leczniczą prewencja rentowa prowadzona przez ZUS obejmuje badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w szczególności udziela zamówienia na usługi rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych, zamawia przeprowadzanie przez inne podmioty badań naukowych dotyczących przyczyn niezdolności do pracy oraz metod i rozwiązań zapobiegających niezdolności do pracy oraz finansuje inne działania dotyczące prewencji rentowej.

emerytury
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ZUS
KOMENTARZE
(1)
GHJK
5 lata temu
rehabilitacja ZUS wysyłanie na STOK to porażka zero ćwiczen indywidualnych i grupowych samie cwiczenia ugol na sznurkach to ma uzdrowic przed operacją na kregosłup szyjny.Pani doktor powiedziała że to samo co w sanatorium bzdura .Ale na wypisie jest poprawa ja nie widzę .To jest kpina z ludzi chorych.ZUS szuka oszczednosci i chyba ma ktoś układ bo to nie ma nic wspólnego aby uzdrowić.NIE POLECAM TAKIEJ REHABILITACJI ZUS PORAŻKA.