Notowania

emerytura
20.07.2009 06:00

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Dotychczasowe warunki przechodzenia na wcześniejsze emerytury w praktyce wygasły 31 grudnia. Jednak wciąż można z nich skorzystać.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Carme Balcells/Dreamstime.com)

*Od pierwszego stycznia obowiązują nowe zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Mimo to niektórzy mogą korzystać ze starych przepisów. *

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę - na zasadach sprzed nowego roku - mają osoby, urodzone przed 1 stycznia 1949 roku. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Z starych przepisów mogą skorzystać również kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku, ale jedynie pod warunkiem, że spełniły dotychczasowe wymagania do 31 grudnia 2008 roku.* *

| Ile trzeba mieć lat, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę? |
| --- |

* Ze świadczenia mogą skorzystać **kobiety**, które **do końca 2008 roku** osiągnęły wiek **55 lat**.
* W przypadku **mężczyzn** warunkiem jest **wiek 60 lat**, osiągnięty **przed 31 grudnia 2008 roku**.

| Jaki staż pracy jest wymagany? |
| --- |

W przepisach dotyczących emerytur pojęcie stażu pracy określane jest mianem okresów składkowych i nieskładkowych.

* [ Czym jest okres składkowy i jak go udokumentować ]( http://www.money.pl/emerytury/wysokosc_emerytury/okresy_ubezpieczeniowe/okresy_skladkowe/ )
* [ Czym jest okres nieskładkowy i jak go udokumentować ]( http://www.money.pl/emerytury/wysokosc_emerytury/okresy_ubezpieczeniowe/okresy_nieskladkowe/ )

Osoby, które chcą skorzystać z wcześniejszej emerytury, jeśli spełniają warunek wieku, powinny legitymować się dokumentami potwierdzającymi następujący staż:

* **Co najmniej 30-letni** okres składkowy i nieskładkowy w przypadku **kobiet**. Dla pań uznanych za **całkowicie niezdolne do pracy** wymagany okres składkowy i nieskładkowy jest krótszy. **Wynosi 20 lat**.
* **Mężczyzn **obowiązuje **co najmniej 35-letni **okres składkowy i nieskładkowy. W przypadku uznania za **całkowicie niezdolnego do pracy** wystarczą dokumenty potwierdzające 25-lat.

WAŻNE. Okresy nieskładkowe uwzględniane są przez ZUS maksymalnie w wymiarze jednej trzeciej okresów składkowych.

| Dodatkowe wymagania |
| --- |

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę trzeba jeszcze spełnić kilka dodatkowych warunków:

* w chwili składania wniosku **być pracownikiem **lub ******pobierać zasiłek dla bezrobotnych** albo **zasiłek przedemerytalny **i **przepracować 6 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich lat**;

WAŻNE. Wymóg nie dotyczy osób, które składając wniosek mają przyznaną *rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy *oraz osób, które cały swój okres składkowy i nieskładkowy przepracowały na etacie.

* **kobieta** urodzona **po 31 grudnia 1948** musi pamiętać, aby wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyć **przed 60. urodzinami**. Nie może również należeć do [ OFE ]( http://direct.money.pl/emerytury/ ), albo złożyła wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa. W operacji takiej pośredniczy ZUS.

| Szczególne warunki i szczególny charakter pracy |
| --- |

Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach, lub ich praca miała szczególny charakter, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem ogólnego wieku emerytalnego. Warunki nie są jednakowe dla wszystkich, zależą od charakteru i rodzaju pracy. Szczegółowo reguluje je rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku i jego nowelizacje:

* [ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ]( http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/rozporzadzenie;rady;ministrow;z;dnia;7;lutego;1983;r;,1983,8,43,DU,148.html )

Jednak również w tym przypadku istotny jest wiek osoby, która stara się o świadczenie. Nawet w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów, nieco inaczej wygląda sytuacja osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku i tych urodzonych później:

* Osoby urodzone **przed 1 stycznia 1949 roku** mogą złożyć wniosek o taką emeryturę **w każdej chwili**;
* Podania **młodszych wnioskodawców** będą uwzględnione tylko wtedy, jeśli warunki spełnili **do końca 2008 roku**. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wnioskodawca w dniu **1 stycznia 1999 roku** miał wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Dla kobiet wynosi on **minimum 20**, dla mężczyzn **25 lat**. Odpowiednio **15 i 10 lat **z tych okresów pracy musiało przypadać na _ szczególne warunki _.

WAŻNE. O wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nie mogą starać się osoby należące do OFE.

| Niekompletne dokumenty. Co robić? |
| --- |

Jeśli dokumentacja stażu pracy przyszłego emeryta jest niekompletna, trzeba wystąpić do zakładu pracy o wydanie brakujących dokumentów. Jeżeli firma lub instytucja już nie istnieje, dokumenty powinien mieć jej następca prawny. Jeśli i takiego nie ma, szansą są archiwa państwowe.

* [ Jak udowodnić wysokość wynagrodzenia? ]( http://www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/jak;udowodnic;wysokosc;wynagrodzenia,255,0,255487.html )
* [ Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu? ]( http://www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/od;czego;zaczac;poszukiwania;dokumentow;o;zatrudnieniu,96,0,245600.html )
* [ Baza archiwów państwowych i przejściowych ]( http://www.money.pl/emerytury/bazy_adresowe/archiwa_panstwowe/ )

Tam, gdzie dokumentacji nie da się odzyskać, pomocne mogą okazać się zeznania świadków.

| Składanie wniosku |
| --- |

Wniosek o przyznanie emerytury można złożyć najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić w imieniu pracownika również aktualny pracodawca. Wniosek powinien zawierać:

* **Formularz [ ZUS Rp-1 ]( http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/zus;rp-1e,87,1020,dokument.html )**, czyli wniosek o przyznanie emerytury
* **Formularz [ ZUS Rp-6 ]( http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/zus;rp-6;kwestionariusz;dotyczacy;okresow;skladkowych;i;nieskladkowych,87,2013,dokument.html )**, z wyszczególnionymi okresami składkowymi i nieskładkowymi, z dołączonymi dokumentami na ich potwierdzenie
* **Formularz [ ZUS Rp-9 ]( http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/zus;rp-9;oswiadczenie;wnioskodawcy;w;sprawie;braku;dokumentow,87,1026,dokument.html )**, jeśli potrzebne będą zeznania świadków w tych sytuacjach, gdzie dokumentacja przestała istnieć

Na wydanie decyzji ZUS ma 30 dni od chwili złożenia wniosku. Chyba, że dokumentację trzeba uzupełnić. Wówczas 30 dni liczone jest od złożenia ostatniego dokumentu.

Tagi: emerytura, emerytury, giełda, wiadomości, gospodarka, raport, porady, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz