Na skróty
Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?
2007-06-05 10:27

Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?


Osoby poszukujące dokumentów o zatrudnieniu i wysokości osiąganych zarobków powinny przede wszystkim ustalić, czy zakład pracy jeszcze istnieje.

Jeżeli nie istnieje, to na podstawie zachowanych szczątkowych dokumentów (pism, notatek, wpisów w dowodzie osobistym lub w legitymacji ubezpieczeniowej) muszą ustalić dokładną jego nazwę oraz adres, a także w jakich strukturach organizacyjnych był umieszczony, a następnie szukać pomocy w wymienionych instytucjach i archiwach.

Gdy okaże się, że zakład pracy, w którym zainteresowany był zatrudniony obecnie już nie istnieje, należy podjąć poszukiwania, które mogą doprowadzić do uzyskania dokumentacji płacowo-osobowej niezbędnej przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości.

ZOBACZ:

Baza archiwów państwowych i przejściowych

Jeżeli zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową powinien przejąć następca prawny lub organ założycielski, albo organ nadrzędny pracodawcy.

Giełda na żywo

Zyski Orbisu pójdą w górę. Tak prognozują analitycy

Analitycy DM BDM wycenili akcje grupy hotelowej.

Następcami prawnymi mogą być np. przedsiębiorstwa państwowe, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych, spółki prawa cywilnego lub handlowego, które powstały po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa.

W przypadku braku następcy prawnego należy zwrócić się do organu założycielskiego albo organu nadrzędnego swojego byłego pracodawcy.

Najczęściej byli nimi wojewoda lub właściwy minister, którzy mają obowiązek prawny przejmowania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Niektórzy wojewodowie byłych 49 województw (według administracyjnego podziału kraju obowiązującego do końca 1998 r.) zorganizowali archiwa przejściowe, w których zgromadzona jest dokumentacja zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których byli organem założycielskim.

W przypadku likwidacji spółdzielni lub organizacji spółdzielczych likwidator spółdzielni przekazuje uporządkowaną dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął, związkowi rewizyjnemu, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeśli takiego związku nie ma lub został zlikwidowany - Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Spółki prawa cywilnego i handlowego (czyli firmy prywatne) w przypadku ich likwidacji zobowiązane są do zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji niearchiwalnej we własnym zakresie. Niektóre z nich przekazują taką dokumentację do dalszego, odpłatnego przechowywania firmom zajmującym się przechowalnictwem akt.

Niekiedy dokumentację pracowniczą przechowują byli właściciele danej firmy prywatnej. Pewne wskazówki dotyczące miejsc jej przechowywania można uzyskać za pośrednictwem wydziałów rejestrowych właściwych terytorialnie sądów lub urzędów administracji terenowej.
Zasady postępowania z dokumentacją w niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, partiach politycznych, organizacjach politycznych, spółdzielczych, społecznych, w kościołach i związkach wyznaniowych - jednostki te ustalają we własnym zakresie.

Z prośbą o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji zlikwidowanego zakładu pracy można zwrócić się także do Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, mieszczącej się pod adresem: 00-950 Warszawa, ul. Długa 6, skr. poczt. 1005.

Ośrodek ten posiada nieliczne, przypadkowo otrzymane informacje o miejscu przechowywania dokumentacji niektórych zlikwidowanych zakładów pracy. Należy jednak zaznaczyć, że Ośrodek nie posiada żadnej dokumentacji - może jedynie udzielić informacji o miejscu przechowywania dokumentacji niektórych zlikwidowanych zakładów pracy.

Informacje o archiwach

Archiwa państwowe podległe Dyrekcji Archiwów Państwowych (z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 6) na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - gromadzą materiały archiwalne, czyli akta wieczystego przechowywania o szczególnie ważnym znaczeniu historycznym.
Należy tu wyjaśnić, że akta osobowo-płacowe nie są materiałem archiwalnym, lecz dokumentacją niearchiwalną i dlatego w archiwach państwowych jest ich niewiele.
W posiadaniu archiwów państwowych znajdują się m.in. akta osobowo-płacowe pracowników niektórych spółdzielni pracy, związków kółek rolniczych, rolniczych zespołów spółdzielczych, komitetów PZPR, komend i brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", terenowych jednostek administracji państwowej - rad powiatowych, miejskich i gminnych.

Archiwum Akt Nowych (z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 1) jest archiwum o charakterze centralnym, gromadzącym i przechowującym materiały archiwalne wytworzone po 1918 r. przez centralne instytucje państwowe, np. Sejm, ministerstwa, urzędy, placówki dyplomatyczne, zjednoczenia i stowarzyszenia, które miały przeważnie siedzibę w Warszawie.

Archiwum Główne Akt Dawnych (z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 7) gromadzi i przechowuje materiały archiwalne centralnych instytucji państwowych sprzed 1918 r. W archiwum tym nie jest przechowywana żadna dokumentacja osobowo-płacowa.

Archiwa Rotacyjne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 6, lok. 21) od 1994 r. przejmują dokumentację po upadających i likwidowanych jednostkach organizacyjnych. Zasoby archiwalne przechowywane są na terenie 19 miejscowości w kraju. Największy zbiór dokumentacji archiwalnej - dla województwa mazowieckiego - znajduje się w Archiwum Rotacyjnym w Zielonce k. Warszawy, ul. Armii Krajowej 18a.

 

 

Tagi:zus, emerytura, dokumentacja, prawo do emerytury, archiwum, zakład pracy
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Poszukuje Świadectwa Pracy ....

turek jozef / 83.30.52.* / 2015-05-14 13:11
Pracowalem w Państwowym OŚrodku Maszynowym w Skoroszycach k. Nysy woj. opolskie jako traktorzysta w latach od 15 marca 1970 r ( w pażdzierniku 1970 rok zostalem powolany do odbycia sluzby wojskowej ). Staram sie o emeryture i szukam dokumentow.

TUREK Józef

43-196 Mikołów
ul.Zbożowa 18/10
woj. ślaskie

dziekuje

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

Anna Brymer / 89.79.63.* / 2015-05-12 08:57
szukam archiwum lub osób które pracowały w Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Częstochowie ul.Gnaszyńska 14/20 proszę o kontakt 510 483 683 Anna Brymer

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

jola521 / 2015-05-09 14:00
Pracowalam w Branżowym Ośrodku Informatyki Przemysłu Motoryzacyjnego ul Stalingradzka 23 w Warszawie. W wymienionej firmie pracowałam w latach 1975-79 jako referent, następnie jako ekonomista. Osrodek nalezal do Polmozbytu. Firma nie istnieje a ja potrzebuje potwierdzenia mojego zatrudnienia (świadectwo pracy) do emerytury. Jak to znalezc? Prosze o pomoc. Pozdrawiam Moze ktos tez szuka tego co ja szukam.
 
wiwan / 2015-05-11 14:49 / Tysiącznik na forum
Jeśli jest to tożsame z "Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji POLMOZBYT , Warszawa ul. Stalingradzka", albo było jego 'częścią' warto sprawdzić w
Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp.z o.o, 21-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. (0-81) 880 51 62; tel/fax 880 50 04, kom. 609 481613

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

wiwan / 2014-12-08 12:03 / Tysiącznik na forum
Informacji o miejscach przechowywania dokumentów osobowych i płacowych udziela Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (05-822 Milanówek, ul. St. Okrzei 1), które od października 2013 r. jest oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie. W archiwum tym - pod numerem telefonu (22) 635 68 22 - działa punkt konsultacyjno-informacyjny.

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

Paweł3 / 89.75.66.* / 2014-11-28 23:10
Poszukuję dokumentacji Zakładu Budownictwa jugosłowiańskiego Przedsiębiorstwa Zagranicznego Jugopol - Płock (Osmolin). Gdzie mam szukać archiwum?

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

irena seraiin krawczyszyn brown / 72.76.218.* / 2014-11-16 18:43
ja pracowalam w latach 1978-1984 w pp pracowne sztuk plastycznych przedsiebiorstwo panstwowe gdansk gdynskich kosynierow 11 delegatura w elblagu mam tylko pieczatke od zaczecia pracy nie mam informacji o zakonczenia nic o zarobkach firma nie istnieje gdzie szukac informacji

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

poszukujący / 109.241.188.* / 2014-10-29 16:57
Pracowałem kilkanascie lat w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, który od prawie 5 lat nie istnieje, gdzie szukac archiwum - potwierdzenie pracy????. Dziekuje

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów?

ambitny73 / 2014-10-24 19:05
Witam ! Poszukuję znaleźć dokumentów dotyczących Katowickiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomuniakcyjnych znajdującego się w Katowicach oraz z Huty Małapanew w Ozimku. Lata są wpisane w legitymacje lecz nie ma podanych zarobków. Gdzie można znaleźć i uzyskać taką informacje?
 
wiwan / 2014-10-24 20:03 / Tysiącznik na forum
Huta w Ozimku ma następcę prawnego- więc w 'nowej' hucie.

Gdzie???

Spokojny1960 / 153.19.152.* / 2014-07-21 13:02
W latach 1988-1989 pracowałam w KRP IGLOOPOL w Dębicy Zakłady Rolno – Przemysłowo – Handlowe w Gdańsku. Potrzebuję znaleźć informację do ZUS o swoich zarobkach. Dotychczasowe moje poszukiwania przez lata spaliły na panewce. Szukam Pomocy gdzie tylko mogę. Jestem już bezradna. POMOCY!!!
 
Zdzisław Rewers / 89.77.9.* / 2015-05-02 14:07
Mam problem z ZUS.Gdyż jestem już w podeszłym wieku i uwarzam że jestem oszukany na emeryturze okoł400-500zł.Gdyż jak twierdzi ZUS nie mam udokumentowanych zarobków,a wpisów w legitymację ubezpieczeniową od roku 1975 nie było konieczne i to był mój błąd.Po kruce opiszę swoje zatrudnienie,w1965roku podjołem naukę w ZSZ-mędzyzakładowej nauczanie pobirałem przez 3lata,potem podiołem pracę-WZM-3,praca trwała do 1968r.Potem podiołem pracę w FAGUM-STOMIL S.A gdzie pracowałem do 1971r.potem podiołem pracę w PORT GDYNIA HOLDING gdzie pracowałem do 1976r.potem podiołem pracę w PPPiH Dalmor z kąd odeszłem na emeryturę,zaznaczam że nigdy nie miałem większej przerwy niż 3 miesjące jakie były w tedy wymagane.Proszę o jakąś pomoc prawną gdyż to nie daje mi spokoju może znajdzie się jakiś prawnik ktury mi to wyjaśni i pomorze
 
wiwan / 2015-05-04 10:49 / Tysiącznik na forum
Najkrócej- jeśli Pana emerytura była przyznana przed 2009 r. to w miejsce lat bez udokumentowanych zarobków Zakład przyjął (bo musiał) wynagrodzenia zerowe. Jeśli rok taki wszedł do lat przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury albo kapitału początkowego (nie znam Pana rocznika ani rodzaju emerytury) to wpłynęło to negatywnie na wysokość świadczenia.
Może Pan wnioskować o przeliczenie świadczenia w tej sytuacji, bo obecnie (po nowelizacji) w takiej sytuacji przyjmuje się wynagrodzenia minimalne jakie w takich latach obowiązywały.

By uwzględnić wynagrodzenia rzeczywiste- muszą być przedstawione dokumenty z jakichś archiwów, które mają dokumentację pracowniczą w zakresie płacowym z Pana zakładów pracy.

kto pracował w - Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Chorzowie

janek1188 / 93.176.230.* / 2014-01-09 19:48
Szukam kolegów, którzy pracowali w HPR w Chorzowie
w latach 1978 - 1992. Staram się o wcześniejszą emeryturę a brak mi dokumentów.
Zakład pracy nie wydał mi zaświadczenia o pracy w warunkach szczególnych, a ZUS teraz tego wymaga.

Dziękuje
 
ito / 78.10.185.* / 2014-12-08 11:11
Z moim tatą była taka sama sytuacja. Zakład pracy nie istnieje a on miał tylko zwykłe świadectwo pracy. Trzeba założyć sprawę w sądzie okręgowym (sąd pracy) i mieć przynajmniej dwóch świadków którzy potwierdzą że pan pracował w warunkach szczególnych i sprawa załatwiona. Cała procedura trwa ok. roku czasu ale jeśli pan wygra to dostanie pan wyrównanie od momentu złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę. A jeśli ma pan świadectwo pracy i świadków to sprawa jest wygrana na 100%
 
wiwan / 2014-12-08 11:58 / Tysiącznik na forum
Wyrok sądu pracy w jednostkowej sprawie to nie zasada/ procedura. Ale oczywiście należy z takiej możliwości korzystać. Choćby dlatego, że ZUS na etapie wnioskowania o e. wcześniejszą z tyt.pracy w war. szczególnych lub w szczególnym char. po prostu NIE może uznać udokumentowania tej szczególności w sposób inny, niż św. pracy w war. szczególnych lub zaświadczenie pracodawcy.
 
Stefan 1102 / 83.12.228.* / 2014-11-20 18:20
szukam archiwum HPR-Chorzów z-nr 1
 
janek1080 / 2014-11-25 08:58
mogę pomóc - też tam pracowałem - proszę o kontakt 508-232-732
Janek
 
wiwan / 2014-11-21 10:07 / Tysiącznik na forum
Jak ktokolwiek poza innym byłym pracownikiem ma Panu odpowiedzieć jeśli nie podaje Pan pełnej nazwy firmy ? Chorzów to ówczesna siedziba firmy, czy tylko zakładu nr 1 ?
 
HPRowiec / 109.196.61.* / 2014-02-05 14:04
880-303-540 ojciec pracowal w tym czasie w hprach.
 
wiwan / 2014-01-10 17:19 / Tysiącznik na forum
Zwracam uwagę na fakt, że okoliczność pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze NIE może być stwierdzona zeznaniami świadków.

poszukiwania pracowników firmy PREXER z Łodzi

Prexer _1Jeziorski / 2014-01-06 14:08
Witam serdecznie,
poszukuję byłych pracowników firmy/magazynu surowców PREXER z Łodzi pracujących w latach 1975-1978. Poszukuję pracowników: p. Dynarski Witold, p. Zenon Cholewa, p. Anna Weremczuk, p. Jerzy Weremczuk oraz innych osób tam pracujących. Staram się o wcześniejszą emeryturę w szkodliwych warunkach i osoby te mogą być pomocni w jej uzyskaniu.Z góry dziękuję za ewentualny odzew. Pozdrawiam Jeziorski A.

Dawna wytwórnia win i przetwórnia owoców Nowy Targ.

Tomasz_G / 82.145.220.* / 2013-10-24 12:51
Witam, jak w tytule interesuje mnie uzyskanie potwierdzenia zatrudnienia/składek ZUS dotyczących wymienionego zakładu. Okres około 3 letniego zatrudnienia w latach 60-tych.

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

strapiony / 5.57.173.* / 2013-09-04 20:13
poszukuję dokumentów Z Zakładu Mleczarskiego sp. z o.o.w Kobylnicy (LACPOL) następcy prawnego Nestle za okres 1998-2003 (RP-7) kiedy jeszcze zakład należał do NESTLE. Pisma do Nestle w Warszawie ani do Lacpolu nic nie dały może ktoś moze mi pomóc?

poszukuję dokumentów

Iwona Wojtała / 109.196.53.* / 2013-09-03 13:09
witam!mam ogromna prośbę poszukuję dokumentów z zlikwidowanego Zakładu Drobiarskiego w Leszczynach przy ul.A.KRAJOWEJ 44-230 potrzebne lata to 1989-1993 moje nazwisko Wojtała bądz panieńskie Jasińska Iwona, bardzo proszę o sprawdzenie lub namiary ,gdzie mogą się znajdować,poniewaz gdziekolwiek nie zapytam brakuje właśnie tych lat dokumenty potrzebne są mi do lat pracy,dziękuję

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-23 21:28
ja mam pilną sprawę poszukuję dokumentacji zatrudnienia i zarobki za okres 1972-1975.r. z zakładu Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Poznaniu ul. Szczanieckiej 3.Branża Budowlana .Zwracałem się do wszystkich Placówek ARCHIWALNYCH w całej Polsce i do ZUS i nic . ten Zakład w którym pracowałem pod tym adresem go niema ale jest córka tego Zakładu w poznaniu ul. Dombrowskiego 17. zwracałem się pisemnie do tego Zakładu o dokumenty odpisali że niema . proszę o opinie w tej sprawie. z góry Dziękuje .
 
wiwan / 2013-07-24 12:17 / Tysiącznik na forum
1. może jeszcze tu:

związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia, jeżeli pracodawcą była spółdzielnia lub organizacja spółdzielcza, a jeżeli takiego związku nie ma albo w razie jego likwidacji - Krajowa Rada Spółdzielcza, mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Jasnej 1,

2. poza tym na potwierdzenie tego okresu (ale nie wysokości zarobków) zgodnie z art. 117, ust. 4 Ustawy emerytalnej mogą być zeznania świadków;
"Świadek może złożyć zeznania w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w organie rentowym.

Zeznania powinny zawierać:

imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania świadka;
stwierdzenie, czy i jaki stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa łączy świadka z zainteresowanym;
dane dotyczące okresów zatrudnienia zainteresowanego;
numer świadczenia oraz wskazanie organu, który to świadczenie ustalił, o ile świadek ma ustalone prawo do świadczenia;
podpis świadka;
podpis i pieczątkę osoby spisującej zeznania lub potwierdzającej podpis świadka.

Powołani świadkowie powinni przede wszystkim zaświadczyć, jaką pracę wykonywał zainteresowany (rodzaj pracy, zajmowane stanowisko), w jakim okresie, czy była to praca stała, w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu, sezonowa czy dorywcza, przez ile godzin lub dni wykonywana, czy w trakcie jej wykonywania zainteresowany był ubezpieczony. Świadek powinien udowodnić, w jakich okresach pracował z osobą zainteresowaną. Przedstawienie jak największej liczby faktów dotyczących pracy osoby zainteresowanej oraz świadka podnosi wiarygodność zeznań".

Więcej o świadkach- w par. 24 i 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,2011,237,1412.html
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-25 07:51
niema świadków nie żyją z tego okresu czyli 1972-1975r mam tylko LEGITYMACJE UBEZPIECZENIOWĄ która jest zniszczona brakuje pieczątek i dat pracy jest data wydania 10.06.1972r. i pieczątka zakładu pracy i pieczątka poświadczenia o uprawnieniu do świadczeń leczniczych reszta stron jest uszkodzona . proszę o opinie dzięki. Adam.
 
wiwan / 2013-07-25 12:45 / Tysiącznik na forum
No to kiepsko to wygląda, bo bez dowodów na okres składkowy związany z zatrudnieniem nie ma podstaw do przyjęcia za ten okres nawet wynagrodzenia minimalnego- poza oczywiście samym brakiem owych 3 lat składkowych.

Na wstępie napisał Pan "pilną sprawę". Jeśli chodzi o to, że już składa Pan wniosek o świadczenie na skutek sytuacji życiowej ( brak pracy, orzeczenie o niezdolności ), to o ile brak udokumentowanych owych lat składkowych nie powoduje braku prawa do świadczenia ( bo mimo ich braku jest spełnione minimum stażowe ), a "jedynie" niższą jego wysokość- należy złożyć wniosek bez wskazywania w Rp-6 owego okresu. A po późniejszym odnalezieniu jakichś/gdzieś dokumentów- złożyć wniosek o przeliczenie pobieranego świadczenia.
Zmierzam do tego, by nie pozostawać bez środków do życia/ub. zdrowotnego "tylko" z powodu "braku" owych 3 lat.

Używam "", bo rozumiem, że ubytek nawet 1 zł przez konstrukcję systemu ubezpieczeń jest bolesny i niesprawiedliwy.

Choć z drugiej strony na pewno świeżo po 1998 r. gdy jeszcze był obowiązek wystąpienia z wnioskiem o naliczenie KP mimo, że nie występowało się o samo świadczenie- łatwiej pewnie byłoby brakujące lata udokumentować...
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-25 14:35
Dzięki składałem wniosek o świadczenie przed emerytalne mam udokumentowane 38lat pracy i brakuje właśnie tych lat . no nic dzięki . moim zdaniem dziwna sprawa takich ludzi jest dużo są powodzie pożary kradzieże i niemożna nic . a ZUS składki brał i na to niema kwitów .no byle do 67lat dzięki .
 
wiwan / 2013-07-25 21:21 / Tysiącznik na forum
Tylko w 2 opcjach warunków uzyskania św. przedemerytalnego jest potrzebne spełnienie warunku stażu ponad 38 lat. Jaki jest Pana wiek i jaka przyczyna była rozwiązania stosunku pracy ?

Wysokość św. przedemerytalnego NIE zależy od stażu ubezpieczeniowego- jest zryczałtowana dla wszystkich. Jeśli więc bez owych 3 lat spełnia i tak Pan warunek stażowy, to finansowo nic Pan nie traci. Problem powstanie wróci dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego lub wcześniej- w wieku 65 lat jeśli chciałby Pan skorzystać z e. częściowej, bo jej warunkiem jest staż lat 40.
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-26 07:21
mam 58lat i 38lat udokumentowane no i właśnie brakuje ty 3lat. przyczyną rozwiązania stosunku pracy była likwidacja zakładu pracy z przyczyn ekonomicznych ale na świadectwie pracy napisano ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM.

proszę o opinie i poradę .z góry Dziękuje . Adam.
 
wiwan / 2013-07-26 09:31 / Tysiącznik na forum
W zakresie trybu zwolnienia- powinna być w św. pracy dodatkowa wzmianka, wskazująca chociaż stronę, która wypowiedziała. Samo wskazanie jedynie na art. 3o, par. 1, pkt. 2 KP to za mało, bo równie dobrze umowę mógł wypowiedzieć pracownik.

Na wniosek o sprostowanie św. pracy jest za późno, było tylko 7 dni.

Można zwrócić się z wnioskiem o uzupełnienie (treści) świadectwa lub wydanie dodatkowego zaświadczenia.

Info jeszcze, ze strony ZUS:
"W świadectwie pracy lub w odrębnym zaświadczeniu pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem wskazuje, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz podaje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazuje w odrębnym zaświadczeniu. W stosunku do tych pracodawców nie mają bowiem zastosowania przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli ze świadectwa pracy lub odrębnego zaświadczenia albo innych dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę nie wynika przyczyna rozwiązania stosunku pracy lub nie wynika podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy - organ rentowy rozpatrujący wniosek o świadczenie przedemerytalne przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia tych okoliczności".

--------------------
Pozostaje jednak problem zbyt małego stażu na uzyskanie prawa do św. przedemerytalnego. W związku z Pana wiekiem chodzi o opcje z art. 2, ust. 1, pkt. 5 lub pkt. 6 Ustawy o świadczeniu przedemerytalnym, mówiące, że przysługuje ono osobie, która:

"5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była za-trudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniają-cy do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla męż-czyzn, lub
6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalno-ści pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowni-czych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn".

Brakuje więc raczej nie 3 lat, ale ok. 1 roku stażu ubezpieczeniowego.

-----------------

Czy kontaktował się Pan z (Centralnym)
Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ?
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-26 10:26
tak kilka krotnie i odpisali że przechowawcą jest WYTWÓRCZO -Usługowa Spółdzielnia Pracy w Poznaniu ul.Dąbrowskiego 17.więc napisałem odpisali że nie posiada akt osobowych na nazwisko A.P.że mogły ulec zniszczeniu .może niedobrze zadaję pytanie jeżeli była to spółdzielnia a składki były inaczej od prowadzane .obecnie napisałem do (Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie ul.Nocznickiego 29. za porady dziękuje ale jest problem może jeszcze jakieś porady w mojej trudnej sprawie ?. dzięki .
 
wiwan / 2013-07-26 11:01 / Tysiącznik na forum
1. "mogły ulec"- przechowywanie dokumentacji podlegało w historii i podlega obecnie rygorom prawnym. Nie znam się na tym, ale w sytuacji gdy dokumentacja była, a jej nie ma nawet na skutek siły wyższej- powódź, to zdaje się musi powstać protokół zniszczenia w to miejsce (data zniszczenia, powód) nie może nie być śladu po dokumentacji, która była, a której okres przechowywania jeszcze nie minął- bo skutkuje to odpowiedzialnością karną osoby odpowiedzialnej- za złe zabezpieczenie/zgubienie....
2. spółdzielnie jako placówki uspołecznione płaciły tak samo jak zwykłe zakłady pracy wtedy. Nie była to jednak składka w dzisiejszym rozumieniu, tak jak i nie było PIT- szła "hurtem" po prostu ze spółdzielni raz na miesiąc za wszystkich pracowników podatkoskładka.
Indywidualne informacje o składkach lub tylko o okresie podlegania ubezpieczeniom przed 1999 r. ZUS ma tylko w przypadku


osoby, które były zatrudnione w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych - za okres od 1 lipca 1970 r.,

pracownicy nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracownicy tych zakładów pracy, w których pozostawało w danym okresie nie więcej niż 20 pracowników,

osoby, które prowadziły działalność na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące,osoby, które wykonywały wolny zawód, w tym np.:

rzemieślnicy - od 1 lipca 1965 r.,

właściciele taksówek - od 1 lipca 1969 r.,

prowadzące działalność handlowo-usługową i osoby z nimi współpracujące - od 25 sierpnia 1973 r.,

osoby, które zajmowały się rybołówstwem morskim na własny rachunek oraz uprawiały flisactwo turystyczne na rzece Dunajec i osoby z nimi współpracujące - od 1 marca 1970 r.,
twórcy i artyści, którzy byli objęci zaopatrzeniem emerytalnym twórców - od 1 stycznia 1974 r.,

adwokaci wykonujący zawód indywidualnie, poza zespołem - od stycznia 1983 r.,

duchowni - od 1 lipca 1989 r.
 
wiwan / 2013-07-26 11:09 / Tysiącznik na forum
c.d.

3. widzę jedynie możliwość złożenia wniosku o świadczenie, uzyska Pan decyzję odmowną, od której należy się odwołać do sądu pracy/ub. społecznych zgodnie z pouczeniem na decyzji, a w sądzie wskazać na niemożność wykazania brakującego okresu właśnie na skutek braku dokumentacji w archiwach, łącznie z tym wskazanym przez Milanówek, mimo usilnych i licznych prób. Czy sąd uzna ów okres poniekąd uznając winę owej poznańskiej spółdzielni ???
Dość wątpliwe.

Życzę powodzenia.

Ps. Należy jeszcze zapytać w ZUS, czy Pana spółdzielnia lub jej następca prawny wywiązał się z obowiązku z art. 175 Ustawy emerytalnej tj. dostarczenia do końca roku 2006 do ZUS dokumentów w celu ustalenia Kapitału Początkowego .
Może jednak ZUS w swej 'schizofrenii' owe okresy ma już udokumnetowane.
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-26 14:12
dziękuje . ale tak na koniec swojego świadectwa pracy nie mam a mam świadectwo pracy mojego kierownika branży budowlanej w tej Spółdzielni . i on ma napisane w świadectwie pracy.(ostatnio stanowisko Kierownik Zakładu Usług Branży Murarskiej )może nie dobrze zadaje pytanie zamiast Pracownik tej Spółdzielni to Pracownik branży budowlanej tej Spółdzielni?.

pytanie a może w IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ ?. dzięki. za dużo pytań przepraszam .
 
wiwan / 2013-07-29 09:51 / Tysiącznik na forum
Jeśli ów Zakład Usług Branży Murarskiej był osobnym podmiotem w stosunku do Spółdzielni to pod taką nazwą należy szukać archiwów pracowniczych- i jest to całkiem prawdopodobne- w spółdzielniach raczej zawsze były DZIAŁY z tego co pamiętam.
A co wynika z pięczątek w ks. ubezpieczeniowej- pisał Pan o tym, że wiele jest zniszczonych, ale da się chyba stwierdzić, czy wg. nich pracodawcą był Zakład... czy Spółdzielnia.

No i stanowisko nie oznacza pracodawcy. KTO wystawił świadectwo ( nie w sensie osoby, ale wskazania pracodawcy ) ten był pracodawcą kierownika, a więc i Pana. Bo rozumiem, że kierownik nie żyje, świadectwo wydobył Pan od jego rodziny.
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-29 10:50
dzień dobry świadectwo kierownika wystawiła Spółdzielnia tak nie żyje ja też mam w ks.stempel Spółdzielni świadectwo zdobyłem jak szukałem dokumentów bo ten kierownik od 1976roku założył własną prywatną firmę Budowlaną i był moim Pracodawcą i od 1976roku do 2013.roku.mam dokumenty . tak jak napisałem w ks.są 3 uratowały się czy pieczątki jedna duża na pierwszej stronie jako POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG WIELOBRANŻOWYCH i dwie o takiej samej nazwie na stronie uprawniony do leczenia po kradzieży ks. w 1976r. wystawiono mi nową ks.
 
wiwan / 2013-07-29 11:14 / Tysiącznik na forum
No więc niestety, ów 'zakład' nie był odrębnym podmiotem prawa, odrębnym pracodawcą. Był działem spółdzielni, tak. jak. np. kadry.

Zatem szukał Pan św. pracy pod dobrym 'adresem'- tj. w archiwach, u następców prawnych Spółdzielni.
Zatem wniosek o świadczenie, decyzja odmowna i niestety odwołanie do sądu i skupienie się w argumentacji na braku własnej winy, tj. braku dokumentacji tam, gdzie być powinna i niemożności jej odtworzenia, ani powołania świadków.
 
Adam129 / 79.173.4.* / 2013-07-29 15:15
Dziękuje panu /pani za pomoc tylko tu dostałem tyle konkretnych odpowiedzi .

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

Bożena Szaja / 164.127.191.* / 2012-10-22 09:00
Pracowałam w latach 1995-1998 w Szkole Podstawowej ,,Sanatorium Rehabilitacyjne" w Józefowie k/Otwocka jako wychowawca.
 
wiwan / 2012-10-22 11:38 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że pytanie jest o odzyskanie dokumentacji pracowniczej.

Zgodnie z art. 59 Ustawy o systemie oświaty dokumentacja ta została przekazana albo organowi prowadzącemu szkołę- czyli Ministerstwu Oświaty ( obecnie Edukacji Narodowej albo Zdrowia - nie wiem jak w przypadku tej szkoły konkretnej albo ówczesnej jednostce samorządu tj. wojewodzie warszawskiemu.

Jeśli szkoła była prowadzona formalnie przez owo sanatorium- dokumentacja trafiła do Urzędu Gminy Józefów.

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

A. Zyluk Zylinski / 41.133.170.* / 2012-08-20 15:30
Bardzo prosze o pomoc . Pracowalem w latach 1971-1973 w Wojewodzkiej Spoldzielni Spozywcow oddzial w Olesnicy . Oddzial ten zostal zlikwidowany a dokumenty zniszczone.. czy jest jakas mozliwosc otrzymania informacji gdzie moge otrzymac dokumenty potrzebne do ZUS-u ..Z powazaniem Andrzej Zyluk Zylinski Poludniowa Afryka Durban
 
wiwan / 2012-08-21 11:47 / Tysiącznik na forum
Na stronie WWW ZUS-u jest wyszukiwarka zlikwidowanych firm/zakładów informująca o miejscu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jej zakresu i lat:

http://www.zus.pl/default.asp?id=582&p=4

Poza tym, jak zawsze w zakresie wysokości zarobków (nie świadectw pracy) może służyć dawna legitymacja ubezpieczeniowa (były wpisy o zarobkach)
 
Grajana / 195.46.241.* / 2014-11-13 00:53
Jesli chodzi o legitymacje ubezpieczeniowe .to nie sa one kompletne (brak pieczatek i wpisow o zarobkach ,przez co najmniej 2 lat.Powodem bylo jakies owczesne zarzadzenie o tym ,ze takie wpisy juz sa niepotrzebne .Oczywiscie takie zarzadzenie wyszlo podobno z ZUS-u.a teraz rzadaja wpisow ...co zrobic ,jak uzupelnic braki
 
wiwan / 2014-11-13 08:39 / Tysiącznik na forum
Raczej ówczesnego Ministra i drogą rozporządzenia ustalającego wzór i treść wpisów w takowej legitymacji...

Do rzeczy- tak jak w przypadku poświadczanie w ogóle okresów ubezpieczenia- skazany jest tu Pan na odszukanie następcy prawnego pracodawcy lub archiwum, w którym dokumentację pracowniczą zdeponowano w przypadku jego likwidacji. Na ogół dokumentacja pracownicza jest w zakresie zarobków uboga, dokumenty płacowe miały krótszy okres przechowywania. Ale pozostały wpisy o wysokości wynagrodzenia w kopiach umów, aneksach do nich itp. Siłą rzeczy nie będzie info o wypłaconych premiach itp.

Ostatecznie- za te okresy w razie braku dokumentacji przyjmie się ówczesną płacę minimalną lub wskaże inne(tj. udokumentowane płacowo) lata do ustalenia podstawy wymiaru.

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

Kaczmarczyk Roman / 79.185.34.* / 2012-03-27 08:48
Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna ''Wspólny Plon''
w Odrzywołku woj.radomskie.
 
Kaczmarczyk Roman / 79.185.34.* / 2012-03-27 08:51
Proszę o informację o zarobkach do emerytury wymienionej spółdzielni i czy znajdują się moje akta w danym archwium. Wszystko proszę wysłać na e-mail kaczmarczyk.pniewy@gmail.com
 
wiwan / 2012-03-27 11:51 / Tysiącznik na forum
A niby kto ma jej udzielić na tym forum ?

Od czasu publikacji tego artykułu na stronie WWW ZUS powstała wyszukiwarka/baza zlikwidowanych zakładów pracy wskazująca miejsce przechowywania ich dokumentacji oraz lat i zakresu, jakich ona dotyczy.