Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Arkadiusz Droździel
|

OFE gorsze niż lokaty. Najlepszy zarobił 22 proc. w 10 lat

0
Podziel się

Odkładając na lokacie w banku stopa zwrotu wyniosłaby ponad 27 procent - analizuje Money.pl.

OFE gorsze niż lokaty. Najlepszy zarobił 22 proc. w 10 lat
(Gehringj/Dreamstime.com)
bEidKBTp

Jedynie nieco ponad 22 procent w prawie 10 lat - taką stopą zwrotu na koniec pierwszego kwartału 2009 roku może się pochwalić najlepszy OFE: Generali. Gdyby nie prowizje, jego wynik byłby dużo lepszy. Wyniósłby 31 procent.

Osoby niezadowolone z wyników swojego funduszu tylko do 25 kwietnia mają czas na podpisanie umowy z nowym. Kolejna szansa będzie pod koniec lipca.

Money.pl przeprowadził analizę skumulowanych stóp zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych od stycznia 2000 roku do marca 2009 roku.

bEidKBTr

OFE gorsze od ZUS-u i lokat

Według obliczeń Money.pl, najlepszym obecnie funduszem jest OFE Generali. Gdyby od stycznia 2000 do końca marca 2009 roku przekazywać regularnie do tego funduszy 100 zł, po 111 miesiącach, wartość środków gromadzonych na przyszłą emeryturę wyniosłaby ponad 13540 złotych.

Daje to stopę zwrotu na poziomie nieco ponad 22 procent. Ponad 20-procentowy zwrot z kapitału (21,26 proc.) w prawie 10 lat oszczędzania zapewnił jeszcze tylko OFE Allianz.

bEidKBTx

Tymczasem oszczędzając w ten sam sposób na lokacie oprocentowanej na przykład na 5 procent w skali roku, stopa zwrotu wyniosłaby 27,3 procent.

W najgorszej sytuacji są natomiast członkowie największego OFE Comercial Union. Od początku 2000 roku fundusz ten zarobił dla nich jedynie nieco ponad 1700 zł z 11,1 tys. zł, jakie w tym czasie zostały mu przekazane w postaci składki emerytalnej. Niewiele lepszymi wynikami mogą się także pochwalić OFE Bankowy oraz OFE Warta.

źródło: Money.pl

bEidKBTy

Wyniki osiągnięte przez OFE od 1 stycznia 2000 roku do 31 marca 2009 roku są gorsze od tych zanotowanych na koniec 2008 roku. Najlepszym również okazał się OFE Generali, ale wtedy jego skumulowana stopa zwrotu wyniosła prawie 29 procent. Co więcej, pomimo niższej o 300 zł kwoty przekazanych składek, wartość zgromadzonych środków była wyższa od tej na koniec marca 2009 roku i wyniosła prawie 13893 złotych.

źródło: Money.pl

Obecne wyniki OFE wypadają źle w porównaniu z wcześniejszymi latami. Na koniec 2007 roku skumulowana stopa zwrotu tylko w przypadku najgorszego OFE Pocztylion wyniosła prawie 50 procent. Najlepszy wtedy OFE Polsat osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 59 procent. Rok wcześniej ten sam fundusz wypracował jeszcze lepszy wynik - prawie 64 procent w 7 lat.

bEidKBTz

źródło: Money.pl

Skutkiem znacznego spadku efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych jest to, iż po raz pierwszy w 2008 roku stopa zwrotu wszystkich OFE była niższa od stopy waloryzacji składek gromadzonych w ZUS. Na koniec 2008 roku wyniosła ona prawie 40 procent, przy niecałych 29 procent w przypadku najlepszego OFE.

| Zmiana OFE |
| --- |
| Zmiana Otwartego Funduszu Emerytalnego związana jest z przeniesieniem środków znajdujących się na obecnym rachunku do innego funduszu, czyli tzw. wypłatą transferową. Wypłaty transferowe pomiędzy funduszami odbywają się cztery razy w roku - w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Zmiana funduszu możliwa jest więc nie częściej niż cztery razy w roku. By zmiana funduszu nastąpiła w tych terminach należy jednak umowę z nowym funduszem zawrzeć do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, zatem do 25 stycznia/25 kwietnia/25 lipca/25 października. Aby zmiana funduszu była skuteczna, należy zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z nowym OFE oraz uregulować opłatę za transfer, jeżeli taka jest wymagana. W pierwszych dwóch latach członkostwa zmiana funduszu emerytalnego wiąże się bowiem z opłatą, która wynosi: - 160 zł - w przypadku stażu członkowskiego nie dłuższego niż 12 miesięcy - 80 zł - w przypadku stażu członkowskiego
wynoszącego więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące. Opłata nie jest natomiast pobierana w przypadku stażu członkowskiego dłuższego niż 24 miesiące oraz przejęcia zarządzania funduszem przez inne PTE lub w przypadku połączenia funduszy. |

bEidKBTA

Giełda temu winna

Główną przyczyną tak znacznego pogorszenia się wyników OFE jest kiepska sytuacja na giełdzie (już na koniec 2008 roku w następstwie spadków indeks największych spółek WIG 20 stracił w ciągu 12 miesięcy ponad 40 proc., a niektóre spółki nawet 95 procent).

Po raz pierwszy w historii na koniec roku wartość jednostek wszystkich OFE była niższa, niż na początku roku. W przypadku najlepszego OFE Allianz, zmalała w rok o 12 procent. Najbardziej, bo aż o ponad 17 proc., skurczyła się natomiast wycena OFE Polsat.

źródło: Money.pl

W pierwszym kwartale 2009 roku WIG 20 stracił ponad 19 proc. i kontynuowana była zła passa Otwartych Funduszy Emerytalnych. Najmniej - niecały procent - stracili członkowie OFE Polsat, a w najgorszej sytuacji byli ci, którzy na swoją przyszłą emeryturę okładają w OFE PZU Złota Jesień (-5 proc.) oraz Commercial Union (-4,84 procent).

źródło: Money.pl

Prowizje też dołują OFE

Na słabe wyniki OFE wpływ mają nie tylko spadki na GPW, ale także prowizje pobierane przez OFE. Fundusze za zarządzanie aktywami mogą pobierać bowiem do 7 proc. przekazywanej im przez ZUS składki. I prawie wszystkie od początku działalności korzystają z tej możliwości. Jedynie OFE Allianz do 2005 roku naliczał 5, a obecnie 4 procent.

Raport Money.pl
*OFE gorsze od ZUS. Wszystko przez bessę i prowizje * Od początku 2000 do końca 2008 roku stopa zwrotu w przypadku najlepszego OFE Generali wyniosła 28,6 procent. Czytaj w Money.pl

Tak więc w rzeczywistości fundusze nie inwestują 100 proc. przekazanej im przez ZUS składki, ale nawet mniej niż 93 proc. (jeszcze ZUS pobiera za transfer do OFE 0,8 proc. przekazanych środków).

Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez Money.pl, gdyby OFE nie pobierały prowizji za zarządzanie, skumulowana stopa zwrotu od początku 2000 roku do końca marca 2009 roku wyniosłaby - w przypadku najlepszego OFE Generali - nie 22, ale ponad 31 procent.

Podobny wzrost efektywności inwestycyjnej - o około 9 proc. - zanotowałyby także pozostałe fundusze. Tylko w przypadku OFE Allianz niepobieranie prowizji zwiększyłoby stopę zwrotu o niecałe 6 procent.

źródło: Money.pl

| KOMENTARZ |
| --- |
|

Arkadiusz Droździel, Money.pl Prognozowanie wysokości przyszłej emerytury na podstawie dzisiaj osiąganych wyników przez OFE jest jedynie zabawą matematyczną. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będą zachowywać się rynki finansowe za kilka, a co dopiero za kilkadziesiąt lat. A to w dużym stopniu od sytuacji na nich zależy, o ile wzrośnie kapitał zgromadzony w funduszach emerytalnych. |

bEidKBTS
emerytury
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)