Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Agencja ubezpieczeniowa – jak otworzyć?

0
Podziel się:

Agencja ubezpieczeniowa zajmuje się przede wszystkim pośrednictwem przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Może pozyskiwać klientów poprzez biuro stacjonarne, jak i wyłącznie przez internet. Sporo umów podpisywanych jest jednak bezpośrednio u klienta.

Agencja ubezpieczeniowa może być prowadzona np. w formie spółki prawa handlowego lub jednoosobowej działalności
Agencja ubezpieczeniowa może być prowadzona np. w formie spółki prawa handlowego lub jednoosobowej działalności (pixabay.com / CC0)

Jeśli chcesz założyć agencję ubezpieczeniową, dowiedz się jak to zrobić krok po kroku.

Co robi agencja ubezpieczeniowa?

Agencja ubezpieczeniowa to najprościej rzecz ujmując firma, która pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Agencja ubezpieczeniowa poprzez swoich agentów pozyskuje klientów, wykonuje wszystkie czynności, które są koniecznie do tego, by zawrzeć umowę ubezpieczeniową i w efekcie doprowadza do jej podpisania.

Agent ubezpieczeniowy pracuje na rzecz jednego towarzystwa (agent wyłączny) lub kilku (wtedy jest to* multiagencja*). Warto wiedzieć, że za wszystkie błędy, które popełni agent, odpowiada wyłącznie zakład ubezpieczeń, dla którego agent działa i prowadzi usługi pośrednictwa.

Jeśli agent chce sprzedawać polisy kilku firm ubezpieczeniowych, ma miano multiagenta. Wtedy dodatkowo potrzebna mu jest polisa odpowiedzialności cywilnej. Odpowiada bowiem samodzielnie za ewentualne szkody, które powstały w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

Jak założyć agencję ubezpieczeniową?

Agencję ubezpieczeniową zakłada agent ubezpieczeniowy. Żeby nim zostać, trzeba najpierw uzyskać licencję. Otrzymuje się ją po zdaniu egzaminu przeprowadzanego najczęściej przez określone towarzystwo ubezpieczeniowe. Dalszym krokiem jest założenie działalności gospodarczej i podpisanie umowy agencyjnej z wybranym towarzystwem ubezpieczeń.

Każde towarzystwo ubezpieczeń pozyskuje przedstawicieli w różny sposób. Najczęściej jednak rozpoczyna się od rozmowy z lokalnym przedstawicielem. Potem przechodzimy proces kwalifikacji, jednocześnie doprecyzowując warunki współpracy z konkretnym ubezpieczycielem. Do założenia agencji potrzebne będzie:

  • potwierdzenie założenia działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Natomiast w przypadku multiagenta, który chce sprzedawać produkty kilku towarzystw, potrzebna będzie wspomniana już specjalna polisa OC multiagenta. Multiagent będzie musiał zdać egzamin we wszystkich towarzystwach, których produkty sprzedaje.

Agent musi być też wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Ten jest dokonywany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek w tej sprawie składa towarzystwo ubezpieczeniowe, dla którego ma pracować agent.

Żeby być wpisanym do rejestru, trzeba spełnić określone wymagania. Są nimi:

  • posiadanie zdolności do czynności prawnych,
  • dawanie rękojmi, że będzie należycie wykonywać czynności agencyjne,
  • posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia.

Przedsiębiorca nie może też być skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, a także w związku z obrotem papierami wartościowymi.

Działalność agencyjną można podjąć, dopiero gdy agent zostanie wpisany do rejestru agentów. Nadzorem nad agentem zajmuje się firma ubezpieczeniowa, na której rzecz on działa.

Agencja ubezpieczeniowa może działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka prawa handlowego. Agencja ubezpieczeniowa nie może działać jako spółka cywilna.

Podatek w przypadku agencji ubezpieczeniowej

Działalność agencji ubezpieczeniowej może być rozliczana podatkowo wyłącznie w formie skali podatkowej lub podatku liniowego. Nie ma możliwości rozliczania się ryczałtem lub kartą podatkową.

Działalność ubezpieczeniowa i VAT

Przez kilka lat usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego były zwolnione z VAT. Od lipca 2017 zgodnie z ustawą o VAT, jeśli przedsiębiorca, który zajmuje się zawieraniem polis ubezpieczeniowych, musi zgłosić się do VAT, jeśli przekroczy limit 200 tys. zł obrotu.

ubezpieczenia
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)