Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Co to jest przychód?

4
Podziel się:

Przychód jest określany jako łączna wartość, którą uzyskujemy ze sprzedaży dóbr, towarów lub usług netto (czyli bez podatku VAT).

Przychodem są tw wpływy i należności majątkowe,od których należy zapłacić podatek dochodowy
Przychodem są tw wpływy i należności majątkowe,od których należy zapłacić podatek dochodowy

Przychód jest to wpływ określonych wartości bądź też korzyści materialnych, ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, działalność wykonywaną osobiście, wszelkiej pracy, jak i stosunku pracy. W poniższym artykule dowiemy się szczegółowo, czym jest przychód i co on oznacza.

Czym jest przychód?

Gdy prowadzimy firmę, to wszelkie przychody są uznane za wpływ aktywów, mogą też być określone mianem zmniejszenia zobowiązań danego podmiotu, czyli są to wszystkie wpływy, które są zyskiem, wartością, która zasila aktywnie budżet danego przedsiębiorstwa. Przychody mogą wynikać bezpośrednio z produkcji dóbr, świadczenia usług, oraz wszelkich innych czynności, które wynikają z podstawowej działalności danej firmy. Kiedy prowadzimy firmę, musimy wiedzieć, co należy zaksięgować jako przychód w firmie, kiedy powstaje dany przychód, jest to szczególnie ważne dla rozliczenia się z fiskusem, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Dlatego też potrzebujemy znać przepisy regulujące i określające wszelkie przychody, z jakimi mamy do czynienia prowadząc działalność gospodarczą.

Co to jest przychód przedsiębiorstwa?

Przychód przedsiębiorstwa jest w dużej mierze wartością ze sprzedanych towarów, czy usług, który powstaje w momencie wykonania usługi, bądź też wydania towaru. Wszelki uzyskany przychód z działalności jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc, którym musimy wykazać się w Urzędzie Skarbowym. Dlatego też musimy umieć obliczyć podatek za dany okres i wiedzieć jak to zrobić.

Co to jest przychód z działalności gospodarczej?

Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie należne kwoty, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca ich nie otrzymał. Przychodem są wszystkie wpływy i należności majątkowe o charakterze trwałym, których realne otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W art. 14 ust.2 o PIT definicja podatku dochodowego zostaje znacznie poszerzona, ustawodawca oprócz obrotu za przychód, który otrzymuje ze względu na prowadzoną działalność, dodatkowo wskazuje na inne źródła przychodu. Do innych źródeł przychodu mogą być wliczone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Jakie są przykłady na inne źródła przychodu?

Przedsiębiorca, który wpłaca jakikolwiek zysk na konto bankowe, lub jakikolwiek rachunek oszczędnościowy, to odsetki uzyskane z tytułu tej wpłaty, również będą zaliczane do przychodów z działalności. Przychodem z działalności mogą być również dotacje, dopłaty, subwencje, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia, które przedsiębiorca uzyskał na pokrycie kosztów lub też zwrot wydatków. Do tego typu przychodów wliczamy:

  • wszelkie wartości należne umorzone, przedawnione, gdzie odpisy aktualizujące zostały zaliczone w skład kosztów firmowych;
  • wszystkie wartości przedawnionych bądź też umorzonych zobowiązań, dotyczy to wcześniej wziętych kredytów czy też pożyczek;
  • przychody uzyskane z najmu, dzierżawienia, podnajmu;
  • wszelkie odszkodowanie za szkody, które dotyczą składników majątku działalności gospodarczej
  • kary umowne;
  • różnice kursowe.

Przychód a opóźnienie w terminie płatności

Gdy sprzedajemy towar lub świadczymy usługę, to w danym dniu sprzedaży powstaje przychód, który musimy opodatkować podatkiem dochodowym. Dokumentem zaświadczającym o tej należności jest przeważnie wystawienie faktury VAT, lub uregulowanie należności w sposób inny, mówi o tym art.14 ust.1c.o PIT. Często dziej się tak, że terminy płatności zostają przesunięte, jednak nie jest to zjawisko rzadkie na polskim rynku pracy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy np. przedsiębiorca sprzedał towar kupującemu 20.05, faktura została wystawiona również w dniu 20.05 br., a należność otrzymał 25.05 br. Tutaj datą, w jakiej powstał przychód, jest 20.05 br.

Przychód a zaliczka

Gdy klient wpłaca przedsiębiorcy zaliczkę, to zaliczka nie wpływa na sam moment powstania przychodu. Wszystko to jest zgodne z art.14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT. Natomiast wszelkie pobrane wpłaty, czy zarachowane należności związane bezpośrednio z towarami, czy usługami, które będą wykonywane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych, nie są wliczane do przychodów z działalności. Wszyscy przedsiębiorcy, zgodnie z 1 stycznia 2015 r., którzy pobrane zaliczki rejestrują w kasie fiskalnej, mogą wybrać dowolny termin rozliczenia tych wpłat, i po rozliczeniu uznać zaliczkę za przychód w dniu jej otrzymania. W tym przypadku każdy przedsiębiorca musi niezwłocznie wysłać stosowną informację do naczelnika Urzędu Skarbowego w terminach jak:

  • do 20 stycznia, wszyscy przedsiębiorcy z zastosowaniem kasy fiskalnej;
  • do 20 dnia danego miesiąca, gdzie przedsiębiorca zaczął stosować kasę fiskalną.
działalność gospodarcza
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(4)
dziadej wnukó...
4 lata temu
Witam. Jak tu piszą powyżej mądrzy ludzie, różnica jest przeogromna pomiędzy przychodem a dochodem. Właśnie zderzyłem się ze ścianą, a właściwie z naszym [nie]rządem odnoście zwolnienia z ZUS-owskich opłat z powodu tej strasznej zarazy. Otóż "mój" ukochany rząd zwolnił mikrofirmy [do 9 zatrudnionych] z tychże opłat, plus oczywiście właściciel, ale ... właśnie to polskie ALE , czyli tych co ich przychód nie przekracza - uwaga - 15 681 zł !!! A więc dziennie 522 zł. Śmiesznie czy straszno ?! W typowym kiosku "Ruch"-u oznacza to 20/30 paczek fajek, ze 50 gazet i parę znaczków. I to jest ten "złoty" interes, a że te punkty sprzedaży padają ? Co obchodzi rządzących !! Ważne aby ten "kioskarz" zapłacił blisko 1.5 tyś zł. miesięcznie daniny na niby służbę, hmm ... zdrowia !
jaceksr
4 lata temu
Nieprawdą jest stwierdzenie z początku artykułu : " przychody … czyli są to wszystkie wpływy, które są zyskiem " Hola hola od przychodu do zysku jest daleka droga a może zysku nie być w ogóle a przychód będzie. Strasznie pokrętne zdanie na początku i dalej tego artykułu nie czytałem , bo szkoda czasu mojego skoro są błędy.
działalność g...
4 lata temu
Przychód - koszty uzyskania = dochód. Podatki płacimy od dochodu. Przychód nie jest żadnym kryterium : można mieć duży przychód, który nie pokryje kosztów uzyskania przychodu i generować straty.
ZOOLO
4 lata temu
Ha ha co mi z przychodu kiedy koszt pomniejszają go skutecznie o 70-80 %. dOCHÓD JEST NAJWAŻNEJSZY