Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Cudzoziemiec pracujący w Polsce

0
Podziel się:

Nowa definicja miejsca zamieszkania, zawarta w ustawie podatkowej, wpływa na rozliczenia podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce.

Cudzoziemiec pracujący w Polsce
(EPA/PAP)

Nowa definicja miejsca zamieszkania, zawarta w ustawie podatkowej, wpływa na rozliczenia podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce.

I tak miejsce zamieszkania w Polsce ma obcokrajowiec, który przebywa w naszym kraju ponad 183 dni i jego centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce. Taka osoba będzie musiała rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów w polskim urzędzie skarbowym (chyba że będzie posiadać certyfikat rezydencji wydany przez władze podatkowe innego kraju lub umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie stanowić inaczej).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności, zgodnie z art. 3 ust. 2b updof, dochody (przychody) z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
    • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
    • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski,
    • położonej na terytorium Polski nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przykład

_ Spółka ma zamiar zatrudnić na podstawie umowy o pracę obywatela Francji, zamieszkałego we Francji. Przewidujemy dwa warianty zatrudnienia, w pierwszym pracownik będzie wykonywał pracę tylko na terytorium Francji, w drugim zaś - na terytorium zarówno Francji, jak i Polski. Pracownik ten będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym we Francji. W jaki sposób pracownik ten będzie się rozliczał? _

_ _

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Polski. Dochody obcokrajowców są opodatkowane w Polsce tylko i wyłącznie w tej części, w jakiej zostały uzyskane z pracy wykonywanej na terytorium Polski. Jeżeli zatem obcokrajowiec wykonuje swoją pracę w Polsce, to na polskiej firmie jako pracodawcy ciąży obowiązek poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach takich samych, jak w przypadku pracowników polskich (tj. wedle obowiązującej skali podatkowej). Przy czym w omawianym tutaj przypadku przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy nie będą uwzględniane składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku natomiast, gdy obcokrajowiec będzie zatrudniony przez polską firmę na podstawie umowy o pracę, ale pracy nie będzie wykonywał w Polsce, tylko w swoim kraju (tutaj - we Francji), to uzyskany przez tego pracownika dochód będzie podlegał opodatkowaniu tylko w kraju jego zamieszkania. Polska firma nie będzie w tym przypadku pełnić funkcji płatnika wobec polskich organów podatkowych.

Zapamiętaj!

Cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, mogą korzystać z opodatkowania niektórych dochodów preferencyjną, tj. zryczałtowaną stawką 20% (art. 29 updof). Dotyczy to np. dochodów z tytułu członkostwa w zarządzie, kontraktów menedżerskich czy umów zlecenia. Takiej możliwości nie mają osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi - dochody te w ich przypadku są opodatkowane według obowiązującej, progresywnej skali podatkowej, tj. stawką 19%, 30% i 40%.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)