Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Czy mandaty karne są kosztem?

0
Podziel się:

Spółka otrzymała mandat związany z wykroczeniem popełnionym przez pracownika. Obciążyła go zapłaconą kwotą. Czy zwrot przez pracownika stanowi dla niej przychód?

Czy mandaty karne są kosztem?

Spółka otrzymała mandat karny związany z wykroczeniem drogowym popełnionym przez jej pracownika. Zapłaconą kwotą obciążyła pracownika. Spółka zapytuje czy kwota zwrócona jej przez pracownika stanowi dla niej przychód?

Spółka niekiedy otrzymuje zarówno mandaty karne za wykroczenia w ruchu drogowym nakładane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( np. za przekroczenie dozwolonej prędkości ) jak i należności za brak uiszczenia opłaty za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania nakładane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 powyższej ustawy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 18 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar.

Ponieważ mandat karny za wykroczenie drogowe ma charakter kary orzeczonej w sprawach o wykroczenia, to poniesiony z tego tytułu wydatek nie jest kosztem uzyskania przychodu. Natomiast wydatki na nałożone za brak uiszczenia opłaty zaparkowanie nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, jednakże zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów i wykazanie związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym z tego tytułu przychodem może być trudne.

Zwrot kosztów od pracownika

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, jednocześnie art. 12 ust. 4 pkt 6a powyższej ustawy stanowi, że do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodu. Takimi wydatkami są wydatki wymienione w art. 16 ustawy o PDOP, a w szczególności zwrócone Spółce wydatki związane z zapłatą mandatów orzeczonych zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zwrot kosztów uiszczonej przez Spółkę opłaty za parkowanie dla których podstawą wyłączenia nie jest art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP będzie natomiast prowadził do powstania po stronie Spółki przychodu dla celów podatkowych.

Nieobciążanie pracownika kosztem mandatu

Sfinansowanie przez Spółkę mandatu i nieobciążanie pracownika spowoduje, że po jego stronie powstanie przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a wartość tego przychodu, w kwocie odpowiadającej równowartości mandatu karnego opłaconego za pracownika powinna zostać zsumowana z pozostałymi dochodami uzyskanymi przez pracownika w danym miesiącu. Od całej sumy osiągniętego w danym miesiącu dochodu Spółka zobowiązana jest obliczyć oraz pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czytaj więcej w Money.pl
Tak oszukują firmy. Jak można się bronić? Wolna i uczciwa konkurencja pomiędzy firmami jest niezwykle istotna dla dobrej kondycji gospodarki rynkowej.
Na to firmy skarżą się najczęściej Największą barierą w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce są pozapłacowe koszty zatrudnienia.
Środowisko pracy wolne od zagrożeń Natężenie hałasu oraz emisja spalin – to dwa newralgiczne punkty środowisk pracy związanych z produkcją lub magazynowaniem.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)