Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czy uwzględniać premię przy liczeniu chorobowego?

0
Podziel się:

W podstawie wymiaru uwzględnia się wyłącznie te składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Czy uwzględniać premię przy liczeniu chorobowego?
(PAP/Lech Muszyński)

W podstawie wymiaru uwzględnia się wyłącznie te składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Będzie to zarówno miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika, jak i inne oskładkowane składniki wynagrodzenia wypłacone pracownikowi, a więc premie, nagrody, dodatki.

Nie jest to jednak jedyne kryterium, które przesądza o przyjęciu danego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru. Przy obliczaniu podstawy wymiaru uwzględniane są bowiem tylko takie składniki wynagrodzenia, które zgodnie z zasadami wypłaty określonymi w regulaminach wynagradzania lub układach zbiorowych pracy są pomniejszane za okres pobierania zasiłku chorobowego.

Jakie zapisy muszą być w regulaminie wynagradzania?

O tym, czy premia, nagroda, dodatek lub inny składnik wynagrodzenia powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przesądzają zapisy wprowadzone w przepisach płacowych regulujące zasady przyznawania tego składnika.

ZOBACZ TAKŻE:
Jak płacić za chorobowe?Mogą to być zapisy wprost stanowiące o pomniejszaniu składnika wynagrodzenia i określające zasady jego pomniejszania za okres pobierania zasiłku. Może to być zapis np. o pomniejszaniu premii o 1 % za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, o wypłacaniu składnika wynagrodzenia w procencie płacy zasadniczej faktycznie otrzymanej w danym miesiącu.

Na przykład jeżeli premia przysługuje w wysokości 20% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika za czas faktycznie przepracowany, to oznacza, że w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby zmniejszy się kwota tego składnika ustalonego jako procent uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia.

Samo stwierdzenie umieszczone w regulaminie wynagradzania o uwzględnianiu bądź o nieuwzględnianiu danego składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie wystarcza. Muszą być określone takie zasady wypłaty tego składnika, które wskazują, czy jest on pomniejszany za okres pobierania zasiłku chorobowego.

| Jeśli nie ma regulaminu... |
| --- |
| U pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, niemających obowiązku formułować regulaminów wynagradzania, jego funkcje przejmują zapisy umów o pracę. Powinny one określać indywidualne warunki wynagradzania każdego pracownika i zasady przysługiwania poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym także pomniejszania ich za okresy pobierania zasiłków. |

Aby więc udzielić odpowiedzi na to konkretne pytanie, czy premia i trzynastka powinny być w tym przypadku uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, konieczne byłoby zapoznanie się z zasadami wypłaty tych składników określonymi w regulaminie.

ZOBACZ TAKŻE:
Kolejne zwolnienie: jakie świadczenia?Jeżeli z zasad tych wynika, że są pomniejszane za okres pobierania zasiłku chorobowego, to powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru. Zazwyczaj jest tak w przypadku rocznego składnika wynagrodzenia, jakim jest trzynastka, w przypadku premii pracodawcy przyjmują różne rozwiązania.

Zasady uwzględniania premii w podstawie wymiaru

Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, w tym tzw. trzynastki, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.


Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy._ _

Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna:

ü art. 3 pkt 3; art. 36 ust. 1; art. 41 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Autorka jest specjalistą w zakresie świadczeń krótkoterminowych

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)