Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Karolina Wysota
Karolina Wysota
|

Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca?

0
Podziel się:

Jeszcze przed zatrudnieniem pracodawca ma prawo wglądu w dane personalne kandydata. Jednak są pewne granice? Sprawdź na jakie pytanie nie musisz odpowiadać.

Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca?
(istockphoto)

Pracodawca jeszcze przed zatrudnieniem pracownika ma prawo zażądać od niego podania danych osobowych potwierdzających tożsamość, uprawnień zawodowych oraz informacji o wykształceniu. Dzięki temu będzie mógł sprawdzić kwalifikacje kandydata oraz przygotować umowę czy skierowanie na wstępne badania lekarskie.

To jakiej dokumentacji może wymagać pracodawca od przyszłego pracownika zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowniczych.

Dane osobowe

Podstawowym dokument jaki powinien wypełnić przyszły pracownik to kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj można pobrać wzór dokumentu). Jest to pisemna forma oświadczenia, w której należy podać takie informacje jak: dane osobowe, adres zamieszkania, wykształcenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w kwestionariuszu zostały zawarte pytania inne niż te określone w art. 221 par. 1 K.p. przyszły pracownik ma prawo pozostawić te pola puste i uzupełnić je dopiero po nawiązaniu stosunku pracy, czyli po podpisaniu umowy.

Dane pracownicze należy przekazać w formie pisemnego oświadczenia. W tym przypadku właściwym dokumentem jest właśnie kwestionariusz, dlatego trzeba pamiętać, aby na końcu podpisać się oraz wskazać datę wypełnienia. Pracodawca ma prawo zażądać również oryginałów dokumentacji, ale tylko do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności zawartych w oświadczeniu informacji. Mowa tutaj o świadectwach pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentach potwierdzających okresy zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Co ważne, pracodawca ma prawo skopiować dokumentację, aby załączyć do akt osobowych pracownika.

Jeżeli pracownik zamierza korzystać ze szczególnych uprawnień związanych z rodzicielstwem, przewidzianych w Kodeksie pracy - na przykład: dwa dni opieki na dziecko w roku (art. 188 K.p.), czy urlop wychowawczy, wówczas musi udostępnić pracodawcy dane osobowe dzieci (imiona, nazwisko, daty urodzenia).

Ponadto pracodawca ma prawo wymagać podania numeru pesel. W celu udokumentowania tej informacji, ale również danych wyżej wymienionych może zażądać okazania i kserokopii dokumentu tożsamości (na przykład dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

*Kwalifikacje zawodowe *

W zależności od obejmowanego stanowiska pracy przyszły pracodawca ma prawo żądać dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy. Za przykład może posłużyć praca na stanowisku kierowcy, dla którego warunkiem umożliwiającym wykonywanie zawodu będzie prawo jazdy. Jednak w zależności od rodzaju wykonywanej pracy wymagane mogą być również inne dokumenty, takie jak pozwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).

Dodatkowo osoba ubiegająca się o zatrudnienie może udostępnić pracodawcy dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe: świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia o ukończonych kursach podnoszących uprawnienia, itp.

Orzeczenie lekarskie

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi zostać dopuszczony do wykonywania zawodu przez lekarza medycyny pracy. Dlatego pracodawca ma obowiązek skierować taką osobę na wstępne badania lekarskie, których koszt w pełni pokrywa. Podstawą do zatrudnienia będzie orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, które należy dostarczyć do pracodawcy przed podpisaniem umowy o pracę.

Co ważne, pracownik ma obowiązek dostarczyć do przyszłego pracodawcy pisemne oświadczenie o tym, czy jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, czy też nie.

Lista informacji, które w procesie rekrutacji może zbierać i przetwarzać pracodawca jest zamknięta. Znaczy to, że nie wolno pytać kandydata m.in. o jego sytuację rodzinną, pochodzenie, przekonania religijne i polityczne, a nawet o miejsce zameldowania i numer telefonu.

Czytaj więcej w Money.pl
Zatrudniamy współpracownika w firmie. Jakie możliwości i obowiązki? Sprawdź, na jakich warunkach najlepiej nawiązać współpracę.
Zawody przyszłości. Zobacz prognozę na 2020 Oto wyniki ciekawej analizy, przeprowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Nie badasz się? Stracisz pracę! Każda przyjmowana do pracy osoba powinna poddać się wstępnym badaniom lekarskim, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Te dokumenty przechowuj przez 50 lat Jeśli tego nie zrobisz, grozi ci grzywna nawet do 30 tysięcy złotych
Rozmowa o pracę. Nieważne, co powiesz Przy rekrutacji często większe znaczenie ma ubiór, ton głosu i mowa ciała.
Starasz się o pracę? Tego się spodziewaj O to mogą zapytać cię rekrutujący.
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)