Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Jak rozliczać szkolenia pracowników?

0
Podziel się:

Od dotacji na szkolenie małoletniego pracownika trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Jak rozliczać szkolenia pracowników?
(Amaxim/Dreamstime)

Szkolenie sfinansowane z dotacji podlega obecnie podatkowi dochodowemu.

Do 1 lutego 2009 roku pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o przygotowaniu zawodowym i otrzymał na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa, od kwoty dofinansowania nie musiał płacić podatku dochodowego. Dotacja z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy na kształcenie pracownika młodocianego przysługiwała pracodawcom, jeżeli:

    1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
      1. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią o zwolnieniu od podatku dochodowego dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Od 1 lutego, choć warunki przyznawania wsparcia na szkolenia pozostały takie same, zmieniło się źródło tych środków. Dotacje finansowane są obecnie przez Fundusz Pracy. W związku z tym zwolnienie z podatku dochodowego, przysługujące na środki pochodzące z budżetu państwa i samorządu, już jej nie dotyczy.

Pieniądze na szkolenie młodocianego trzeba więc od 1 lutego 2009 traktować jak zwykły przychód, podlegający normalnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując należy stwierdzić, iż w stanie prawnym obowiązującym do 31 stycznia 2009 r. otrzymane dofinansowanie jako dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dofinansowanie otrzymane po dniu 1 lutego 2009 r. nie stanowi dotacji celowej korzystającej ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 powoływanej ustawy - czytamy w interpretacji prawa podatkowego, wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)